Vårt Land skrev denne uka om at Nidaros-biskop Herborg Finnset har tatt til orde for å vurdere nedleggelse og riving av flere kirkebygg i Nidaros, men også ellers i landet.

Nedleggelse er først og fremst et økonomisk spørsmål for Den norske kirke. Fellesrådene bruker mye penger på vedlikehold, men likevel ikke nok. Å ta vare på kirkehusene koster mer enn de midlene som står til rådighet.

Finnset sier at mange av de 200 kirkene som ligger i hennes bispedømme – og de 1.400 i landet forøvrig – ikke lenger er i samme bruk som da de ble bygget. Bosettingsmønstrene og transportårene har endret seg. Dette er likevel ikke hele grunnen til at mange kirker er lite brukt. Også den generelle gudstjenestedeltakelsen går ned. Det er ikke like mange som synes det er naturlig å oppleve byggene fra innsida som det var før.

Finnsets oppfordring til å revurdere hvordan man best bruker pengene vekker antakelig en del såre følelser. For mange mennesker, spesielt dem vi ofte kaller folkekirkekristne, er nettopp selve kirkebygget av religiøs verdi. Å se kirketårnet i det fjerne, å vandre forbi murveggene, ja, bare å vite at kristendommen har avtegnet seg materielt i deres eget livs geografi, er en stadig påminnelse om at Gud ikke bare finnes, men også har slått opp sitt telt midt i blant oss.

Like fullt er Finnsets poeng akutt. Når kirkeøkonomien er presset, må man velge mellom diakonale tjenester og ny takmaling, mellom ungdomsleir og tidsmessig VVS. Skal antallet kirkebygg opprettholdes og vedlikeholdes, krever det flere pengekilder enn det kommunekassene har bydd fram. De som vil beholde kirketårnet i horisonten må regne med å involvere seg økonomisk.

Den kirkelige kjerneoppgaven er og blir å samle mennesker om sakramenter, forkynnelse og livsriter. Det diakonale, musikalske og pedagogiske ligger tett på dette, mens spørsmål om bygg er i randsonen. En ansvarlig økonomi må gjenspeile denne prioriteringen. Det er dermed vanskelig, men riktig, å gi Finnset rett. Det er de levende stener, menneskene og ikke mørtelen, som utgjør kirkas grunnmur.

LES OGSÅ: Dramatisk for Oslo-kirka

LES OGSÅ: Varsler mot pinseprofil

LES OGSÅ: Den fattige ateismen