– Ut fra opplysninger vi har fått, bør ikke vedkommende ha tillit som forkynner eller sjelesørger, sier Øyvind Watne, leder for etisk råd i Pinsebevegelsen.