Mediebedriftenes Landsforening (MBL) presenterte tirsdag de nye opplags- og lesertallene for norske aviser og magasiner. Av Vårt Lands opplag på 21.162, er 73 prosent på papir og digitalt, mens 27 prosent kun er digitalt.

– Realiteten er at opplaget har gått jevnt ned siden 2006. Det bekymrer meg. Når det er sagt, så er jeg glad for at vi ikke har gått mer ned dette halvåret. Det har vært en turbulent tid, men medarbeiderne har stått enormt på. Så kompetente og dedikerte ansatte gjør meg optimistisk med tanke på Vårt Lands fremtid, sier konstituert sjefredaktør Alf Gjøsund.

LES OGSÅ: Vårt Land åpner nettsidene

Tiltak

– Hva skyldes tilbakegangen?

– Alle målinger viser at yngre mennesker ikke leser papiraviser. Vi har ikke satset godt nok digitalt for å kompensere for dette. Vårt Land er en viktig avis, og mange heier på oss. Men vi overlever ikke av heiarop, vi må ha lesere som vil betale for abonnementet.

Gjøsund sier at tiltak alt er satt inn, og at flere vil komme.

– I høst styrker vi både nett- og papirutgaven på mange måter. Vi blir bedre på politiske nyheter, vi blir bedre på Kirke-Norge, vi har lansert digitalt litteraturbilag og vi oppretter tiltak for at kjerneleserne skal få styrket tilhørigheten. Samtidig holder vi stø kurs i det grunnleggende oppdraget vårt: Vi skal være en samfunnsorientert, kristen avis med et bredere nedslagsfelt enn de aktive kristne miljøene har.

LES OGSÅ: Vårt Land begynner i høst med et fast ukentlig bokbilag.

Grunnfjell

I forrige uke tok Gjøsund til orde for en dugnad for kristne dagsaviser i kristne miljøer. Da skrev han at «det er naivt hvis ledere tror at kristne grunnverdier kan prege samfunnet uten de kristne avisene».

– Toneangivende ledere har sagt at de vil støtte dette. Så blir det vår oppgave å gjennomføre den omstillingen avisen trenger for å bli en nødvendig del av hverdagen til enda flere, sier han.