– De siste årene har vi prøvd en modell der alt stoffet lå bak en mur. Folk kunne tegne et gratisabonnement i tre uker for å bli kjent med stoffet. Nå prøver vi en annen modell for å se om dette gir oss flere digitale abonnenter enn den forrige modellen, sier konstituert sjefredaktør Alf Gjøsund.

Fjernet betalingsmur

I går ble innført en plussmodell for Vårt Lands nettsider, som gjør at lesere vil kunne lese flere av sakene uten abonnement. Frem til nå har alle sakene på nett ligget bak en mur, med mulighet for å tegne gratisabonnement eller bli betalende abonnent. Gjøsund mener ikke at denne strategien har vært mislykket, men at det er nødvendig å prøve ulike modeller for å skaffe flere digitale abonnenter.

– Dette er bare begynnelsen på en utvikling av vårt tilbud på nettet, som vi skal jobbe mye med i tiden fremover. Våre abonnenter skal virkelig få valuta for pengene også når de besøker vl.no, sier Gjøsund.

Han forteller at pluss-modellen inngår i en større omlegging av Vårt Lands digitale tilbud, som innebærer bedre struktur og bedre utseende på nettsidene.

– Tidligere publiserte vi sakene våre på papir først, og så på nett – dette skal vi snu. Med denne omleggingen vil sakene komme på nett raskere, og rapporter fra hendelser vi dekker vil legges på nett fortløpende, sier Gjøsund.

Kvalitet viktigst

Han forteller at særlig kommentarstoff vil bli tilgjengelige som åpne artikler i pluss-modellen, og at Verdidebatt skal integreres bedre i Vårt Land-plattformen på nett.

– Burde ikke slike endringer først tas når avisa har fått en permanent sjefredaktør, med tanke på at du er konstituert?

– Dersom vi skulle stått på stedet hvil i en lang konstituert periode ville det i realiteten betydd en tilbakegang for avisen. Oppdraget fra styret er å fortsette utviklingen, og planlegge for fremtiden. Alle nye redaktører tar over en strategi under gjennomføring.

Gjøsund avviser at den nye modellen innebærer at innholdet vil endres for å få flere klikk.

– De fleste aviser har beveget seg bort fra denne måten å tenke på, som handlet om å generere høyest mulig annonseinntekter per sak. En langt viktigere årsak til omleggingen er at vi må tiltrekke oss flere nye abonnenter. Da er høy kvalitet det viktigste. Skal vi overleve er vi avhengig av troverdighet og tillit hos leserne.