I 2017 er det 500 år sidan Martin Luther hengde opp tesane sine på kyrkjedøra i Wittenberg og sette i gang reformasjonen som førte til brotet med den katolske kyrkja 20 år etter. For ein feminist innbyd ikkje jubileumsåret nødvendigvis til eit gledeleg gjensyn med reformatoren og tankane hans om kvinnerolla. Men eit tilbakeblikk på reformasjonen kan innebere ei nyoppdaging av både Luther og dei historiske hendingane.