– Vi har sett mye pietisme og moralisme på film før, men her skildres en moderne kristen tradisjon vi har sett veldig lite av på film. Men selv om uttrykket er nytt og moderne, er utfordringene gamle og velkjente. Det er tydelig at det å endre en kirkes uttrykk, ikke er det samme som å løse alle dens utfordringer, sier Christoffer Svartdahl, pastor i United Oslo.