«Den som vil forstå vår tid, trenger ikke lese norske samtids­romaner» skrev sosiologen Gunnar Aakvaag i et innlegg i Morgen­bladet. Onsdag gjentok han kritikken i Vårt Land.