Musikk

Kulturrådgiver: Bedre å arrangere enn å avlyse julekonsertene

Knut Erik Tveit, kulturrådgiver i Den norske kirke, er klar i sin anbefaling til norske kirker: Det er mer lønnsomt å gjennomføre mindre kulturarrangementer enn å avlyse.

Knut Erik Tveit er kulturrådgiver i Oslobispedømme. Han har sett nærmere på Kulturrådets ulike tiltak knyttet til koronaviruset og smittevern, og mener planlagte kulturarrangementer i kirken - som oppfyller kravene til stimuleringsordningen - bør gjennomføres selv med bare 50 mennesker fordelt på kirkebenkene.

– Mitt råd til alle aktører som bruker kirkerom uavhengig av hvem det er: gjennomfør, ikke avlys.

I tillegg til at Tveit er opptatt av at dette vil skape gode opplevelser for både utøvere og publikum, bemerker han at dette vil være en klokere økonomisk beslutning. Det finnes to ordninger som er ment å dekke deler av tapt inntekt for artister og kulturarrangører: kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen.

– Gjennom stimuleringsordningen kan man som arrangør få dekket så mye som hele differansen mellom utgifter og inntekter ved å gjennomføre nedskalerte konserter. Dermed ville ikke jeg vært bekymret for gjennomføring, men heller for avlysning.

LES OGSÅ: Kirker forbereder seg på store inntektstap

Flere av arrangementene i Bodø domkirke har fått innvilget søknad på stimuleringsordningen. Gro Bergrabb, domkantor i domkirken, har foreløpig is i magen og håper at koronatiltakene vil slippes noe opp når de starter med julekonserter i desember. Arkiv: Lars Flydal.

Frykter dårligere kompensasjon

Knut Erik Tveit er en av ti kulturrådgivere i Den norske kirke. Han fikk ideen om å ta se nærmere på de to ordningene da han under rådgivernes ukentlige onsdagsmøte fikk inntrykk av at flere avlysninger var på trappene.

– Da vi snakket løst og fast om kirkebenkvedtaket, bekreftet flere av rådgiverne det jeg fryktet: At det kan komme en litt overilet kjedereaksjon fremfor å se på muligheten for gjennomføring.

I en e-post sendt til rådgiverkollegene argumenterer Tveit for at det er knyttet usikkerhet til den økonomiske støtten arrangører kan få ved å avlyse. Han bemerker at det ennå ikke har kommet noen forskrift til kompensasjonsordningen, og at prosentandelen det kan kompenseres for, har minket.

Høstens kompensasjonsordning har en ramme på 200 millioner kroner ut året. Ved avlyste arrangementer i november og desember kan man søke om kompensasjon på inntil 50 prosent. Tveit frykter at denne prosentandelen vil nedjusteres ytterligere i desember.

– Hvis den trenden fortsetter, vil prosentandelen kunne bli enda mindre i desember, tror Tveit.

Tveits vurdering om å gå langt for å gjennomføre selv nedskalerte arrangementer, samsvarer med kulturminister Abid Rajas visjon. Kulturdepartementet har nemlig vært opptatt av å belønne arrangører og artister som velger å gjennomføre selv om koronatiltakene setter begrensninger.

Stimuleringsordningen har en ramme på 500 millioner kroner for perioden oktober-desember, og arrangører kan få kompensert opp mot 100 prosent av differansen mellom arrangementets kostnader og inntekter.

– Flere kirker har avlyst konserter etter kirkebenkvedtaket, men burde slik du ser det heller strekke seg langt for å gjennomføre. Hvorfor har ikke flere forsøkt å finne ut av dette selv?

– Det kan man synse om herfra til månen, men det vil ikke gjøre noen forskjell. Det som vil gjøre forskjell er om man omgående tar en ny vurdering, og så fort som mulig sender inn søknad til stimuleringsordning, sier Knut Erik Tveit.

LES OGSÅ: Mener kirkene forskjellsbehandles som konsertarena

Forandrer tradisjonene

Bodø kirkelige fellesråd er blant dem som har fått innvilget søknader om stimulering av arrangementer i Bodø domkirke. For gjennomføring av det tradisjonsrike Nattjazz har de fått bevilget 111.150 kroner, mens Bodø domkirkes sangskole har fått bevilget drøye 30.000 kroner for gjennomføringen av en rekke korkonserter i forbindelse med Luciadagen.

Hva som vil skje med disse konsertene dersom grensen på 50 personer i kirkene utvides utover desember, er ennå uvisst. Gro Bergrabb, domkantor i Bodø domkirke, understreker at domkirkens julekonserter ikke starter før 13. desember. Hun forteller at hun foreløpig har is i magen, og at hun håper restriksjonene vil slippe opp innen den tid.

– Vi avlyser ikke noe nå, men venter og ser.

Bergrabb synes det nasjonale kirkebenkvedtaket er uforholdsmessig strengt, og peker på den store forskjellen på smittetrykket i Nord-Norge og i byer som Oslo og Bergen.

– I områder med lavt smittetrykk fremstår dette som en stor inngripen i kirkas liv, både når det kommer til julekonserter og gudstjenesteliv.

LES OGSÅ: Kirker vil bli proffere på utleie

Stusselig

Bergrabb forteller at den årvisse Lucia-konserten gjennomført av Bodø domkirkes sangskole er en slags institusjon i nordlandsbyen, og pleier å samle 1800 gjester fordelt på to konserter. Før kirkebenkvedtaket ble innført hadde de lagt opp til fem konserter med 200 publikummere per, og billettene ble solgt unna på en halvtime.

– Når vi har solgt 1000 billetter, kan vi ikke ha konsert for 50. Vi må gjøre en individuell vurdering for hvert arrangement når den tid kommer.

Selv om Bergrabb er fornøyd med bevilgede stimuleringsmidler, mener hun publikumsgrensen gjør noe med det kunstneriske uttrykket.

– Hvordan oppleves det om det er flere aktører enn publikum? Jeg var på festivaler i sommer der jeg tenkt at det var litt stusselig. Dette handler ikke bare om økonomi, men om å skape gode opplevelser for de som opptrer og for publikum.

Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted mener det er viktig å huske på at selv om en arrangør søker om støtte, er det ikke gitt at man får søknaden innvilget. Foto: Erlend Berge.

Åpent brev til Raja

Erik Hillestad, daglig leder i Kirkelig Kulturverksted (KKV), er enig i kulturrådgiverens anmodning om at man bør strekke seg langt for å gjennomføre planlagte konserter. Likevel minner han om at selv om man kvalifiserer som søker, er det ikke gitt at man får innvilget støtte.

– Det er mange som ikke våger når det er så mange søkere. Det er en sjanse man tar, spesielt enkeltpersonforetak som har satt i gang turneer og som risikerer privatøkonomien i samme slengen.

Fredag formiddag sendte Erik Hillestad et åpent brev til kulturminister Abid Raja. Brevet er sendt på vegne av 23 konsert- og turnéarrangører og reiser en rekke spørsmål de mener det haster å få svar på.

– Det mest presserende er at vi får klare svar fra Raja med svar på hva som vil skje med gapet mellom 200 og 50 publikummere, og at behandlingstid kortes ned.

Onsdag skrev Kulturrådet på sine egne sider at det hadde kommet inn 794 søknader, hvorav 120 var behandlet. 95 av disse fikk bevilget støtte. Hillestad bemerker at antallet søknader på ordningen hadde økt til 868 fredag formiddag, og at 721 venter på svar.

– Det vil si at det behandles 40 søkere i uka, og mange av oss vil derfor ikke få svar før langt ut på nyåret, sier han, og påpeker at det gjør at mange ikke tør eller kan ta sjansen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Musikk