Et team bestående av israelske og amerikanske arkeologer påstår å ha funnet den såkalte Apostlenes kirke, en kirke som skal ha blitt bygd på området der apostlene Andreas og Peter ble født. Det var israelske Haaretz som først omtalte funnet.

LES OGSÅ: Nasjonalarven slår sprekker – steinkirkene sliter

Bibelsk by

Utgravningen ble gjort i El-Araj, like i nærheten av Genesaretsjøen, og styrker teorien om at den bibelske byen Bethsaida, omtalt i Det nye Testamentet, lå nettopp her.

Det kan likevel ikke bekreftes. Professor R. Steven Notley fortalte Haaretz i midten av juli at de ikke hadde funnet noen inskripsjon som sa noe om hvem kirken var bygget for, slik man ofte finner i bysantinske kirker.

Funnet av kirken samsvarer med det den omreisende biskopen Willibald fant i år 725, da han var på pilegrimsreise i området. Willibald besøkte blant annet Kapernaum og Kursi, som han mente den bibelske byen Bethsaida lå mellom. Den tyske biskopen mente at en kirke i Bethsaida var bygget på hjemmet til brødrene Andreas og Peter, og det er altså denne man nå mistenker å ha gravd frem.

LES OGSÅ: Autentisk vedlikehold av gamle kirker

Beviser

Utgravningene, som ble avsluttet for året i midten av juli, ble gjort av israelske og amerikanske arkeologer tilknyttet det lokale Kinneret Academic College og Nyack College of New York. Prosjektet er støttet av Israel Antiquities Authority, en statlig instans ansvarlig for bevaring av landets arkeologiske arv.

Blant det viktigste bevismaterialet, fortalte professor R. Steven Notley til Haaretz, var funnene av mosaikkfliser som kun ble brukt i kirker. Basert på myntfunn gjort i forbindelse med gravearbeidet, kan det se ut til at kirken ble bygget i det femte århundre, rundt 500 år etter at apostlene skal ha levd. Også takstein laget for store bygninger og et kors hugget i stein ble funnet.

Arkeologene har bare gravd seg gjennom en tredjedel av bygningene, og skal fortsette utgravingen neste år.

LES OGSÅ: Viktig arkeologfunn i Trondheim