Ingen har spilt kirkeorgel før i Norske Talenter. Nå 13-årige Victoria Ulriksen fikk ja fra alle fire dommerne, og gikk videre fra første runde i konkurransen.