Pavene og den latinske verdens enhet er navnet på utstillingen som med unike gjenstander innlånt fra andre museer og fra Vatikanet, viser pavedømmets og kirkens historie fra den første menigheten i Roma til ­Reformasjonen. Museet ­mener det er første gang en utstilling er viet dette temaet.