Kultur

Filosof Marianne F. Walderhaug disputerte nylig for sin doktorgrad, Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel. En fordypning i samtalens form og innhold, ved Universitetet i Bergen.

Utgangspunktet for doktorgradsarbeidet er 12 år med samtaler med innsatte i Bjørgvin fengsel. Avhandlingen er den første i Norge om filosofisk praksis.

– Deler av fagmiljøet har vært skeptisk til å bruke filosofien på den måten, mange har nok vært kritiske til at man kobler filosofisk praksis opp mot terapi. Men heldigvis er utdanningsinstitusjonene nå mer åpne for dette feltet av filosofien, forteller 
Marianne F. Walderhaug.

Ikke terapeutisk