På museum møter antikkens guder oss i Adams drakt. Det har vi en tendens til å oppfatte som om datidas mytologiske skikkelser var frisinnede levemennesker. Tvert imot var de godt pakket inn, skal vi tro postdoktor ved Nye Carlsberg Glypotek, Cecilie Brøns. I hennes nye bok Gods and Garments, forklarer forskeren at gudenes klær av naturlig årsaker har tålt tidas tann dårligere enn deres mindre forgjengelige kropper av bronse eller stein.