Direktøren ved det jødiske 
museet i Berlin går av etter 
massiv kritikk etter støttemelding av Israel-boikott.