Sendt heter den nye boken om Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Dette er et portrett av Norges største misjonsorganisasjon, og tittelen er like treffende som den er kort. NLM er kalt til å være sendt til verden, og Sendt vil gi en oppdatert beskrivelse av NLM i ord og bilder.