Mens nidkjærheten for at musikken skal være historisk «riktig» ofte får gammelmusikkprestasjoner til å lyde som selvgående lirekasser, viste det spanske ensemblet Al Ayre Español i Trefoldighetskirken denne uka at musikken er kirkens mest levende og viktige ornament.