Bibelen fortel at Gud skapte Adam og Eva og plasserte dei i Edens hage. I hagen før syndefallet var alle ting gode (om vi då ser bort ifrå slangen). Kvifor måtte Adam og Eva ete av den forbodne frukta og påføre menneskeheita syndefallet?