Med Lasse Thoresens «Lyden av Arktis» åpner overraskende nok Ultima årets festival med et programmatisk musikkverk i Oslo Konserthus. Skillet mellom «absolutt musikk» og «programmusikk» knyttes oftest til romantikken, der sistnevnte pekte mot noe utenommusikalsk som ble formidlet gjennom programtekster og andre kunstuttrykk i tillegg til musikken. På samme måte ledsages Thoresens multimediaverk av fotografier fra verdens nordligste punkt, og en programtekst som beskriver hva musikken skal utmale i de ulike satsene.