De første ordene er avsluttende bok i en romantrilogi – tematisk supplert av tre essaysamlinger – utgitt over en sjuårsperiode av Erland Kiøsterud. I løpet av arbeidet har den erfarne forfatteren lodda dybden i den postmoderne tilstand, hvor de store religiøse så vel som ideologiske fortellingene om menneskets mål og mening, kollapser med Holocaust og faller i biter: «Vi har ikke lenger noen fortelling. Vi er omgitt av stillhet», som Kiøsterud skriver i essaysamlinga Stillhetens økologi (2019).