Kultur

NBU-leder: – Tar selvkritikk

BOKMESSEN I KAIRO: Leder i Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) sier de ikke har vært tydelig nok utad i kritikken av Norsk barnebokinstitutts rolle i Kairo.

«Det er NBUs ansvar å ivareta alle barne- og ungdomsbokforfatteres interesser, og styret mener at NBIs rolle i Kairo var både problematisk og kritikkverdig.»

Det skriver Alexander Løken, leder i Norske barne- og ungdomsbokforfattere, i et åpent lederbrev til sine medlemmer.

Han viser til Vårt Lands kulturredaktør Lars Petter Sveens kritikk av NBU for ikke å ha ropt opp på vegne av forfatterne. Løken skriver at han «tar selvkritikk for at NBU har vært for tause i offentligheten».

– Burde vært tydeligere

Norge var gjesteland da bokmessen i Kairo ble avholdt 26. januar til 6. februar. Forrige uke meldte Vårt Land at barne- og ungdomsbokforfattere reagerte på at Norsk barnebokinstitutt (NBI) sendte sine egne forfattere til bokmessen i Kairo, der de også hadde ansvar for det barnelitterære programmet.

Løken bekreftet at NBU hadde fått flere henvendelser fra medlemmer som mente det fremsto som uryddig. I lederbrevet understreker han at saken har blitt grundig diskutert i NBUs styre, og at NBU har tatt til orde for «en grundig opprydning» overfor NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, som ledet gjestelandsprosjektet.

«Ville NBU ha plassert hele vårt styre på scenen i Kairo, hvis vi hadde hatt ansvaret for messa? Naturligvis ikke,» skriver Løken.

– Ulike mandat

Det var NORLA som ga NBI ansvaret for barne- og ungdomsbokprogrammet under bokmessen i Kairo.

– Våre organisasjoner har ulike mandat og oppgaver, og en del av samarbeidet er å gi hverandre frihet til å løse oppgaven, sa NORLA-direktør Margit Walsø til Vårt Land.

NBI-direktør Nisrin Maktabi-Barkouki forklarte at de hadde begrensede økonomiske rammer og kort tid på å sette sammen et bredt program. Hun la vekt på at NBI har mye kompetanse, og at de også hadde invitert med forfatterne utenfor instituttet.

Les mer om mer disse temaene:

Sara Jacobsen Høgestøl

Sara Jacobsen Høgestøl

Sara Jacobsen Høgestøl er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur