Kultur

Ny rettsrunde mellom musiker og menighet: – Ryddigere denne gangen

RETTSSAK: Etter flere år med konflikt, beskyldninger og «ondt blod» mellom tolv musikere og Tromsøysund menighet, var alle enige om at det var en god rettssak etter fem dager i lagmannsretten.

Har musiker Harald Bakkeby Moe vært arbeidstaker eller oppdragstaker for Tromsøysund sokn?

Det er spørsmålet som ennå ikke er besvart med to streker under svaret. I lang tid har Bakkeby Moe vært i konflikt med soknet om innretningen på hans arbeid under de såkalte Midnattskonsertene i Ishavskatedralen i Tromsø.

I februar konkluderte Nord-Troms og Senja tingrett med at musikeren var å regne som fast ansatt i en 42,3 prosents-stilling i den aktuelle perioden. Soknet var på sin side ikke uenige i konklusjonen, og anket dermed dommen. Denne uka har saken vært oppe i Hålogaland lagmannsrett. I alt 20 vitner var kalt inn.

– Jeg opplevde at det var en ryddigere runde denne gangen, og at det var en god tone med motparten. Det opplevde jeg ikke på samme måte i tingretten. Da var det mye som dreide seg om ondt blod mellom aktørene, mens nå dreide saken seg i større grad om de faktiske tingene retten skal ta stilling til, sier Harald Bakkeby Moe etter en fem dager lang rettssak.

– Om lagmannsretten konkluderer med at jeg er å betrakte som ansatt, vil det være lettere å gå på jobb nå som man har hatt en god og respektfull tone.

Mangeårig konflikt

Det var sommeren 2021, etter en åtteårig konflikt, at tolv musikere gikk til søksmål mot Tromsøysund sokn. Mellom 2013 og 2020 arbeidet nemlig musikerne på ettårige, årlige fornyede oppdragskontrakter – kontrakter de mener ikke er lovlige.

Rettssaken mellom Bakkeby Moe og Den norske kirke-soknet i Tromsø er en såkalt pilotsak, og vil sette presedens for alle de tolv kirkemusikerne som har vært tilknyttet Ishavskatedralen med ettårige oppdragskontrakter.

– Hvilke forventninger har du til lagmannsrettens dom?

– Jeg vet ikke om jeg tør å forvente noe, men jeg håper jo de lander på at jeg skal være arbeidstaker. Når det nå kommer en dom, håper jeg man blir ferdig med denne saken. Om jeg blir arbeidstaker, håper jeg å komme tilbake. Det er på tide å begynne å spille konserter igjen, sier Harald Bakkeby Moe.

Frem til lagmannsretten legger frem sin dom om fire ukers tid, vil ikke Oddgeir Stenersen, daglig leder i Tromsøysund sokn, si så mye. Men også han er full av lovord om uka som har gått.

– Det har vært en krevende uke med fem dager i retten, men det har vært en veldig god tone mellom partene. Det hjelper veldig i en sår og vanskelig situasjon som denne. Alle tok hverandre i hånda og ønsket hverandre god helg da vi dro for dagen, sier Stenersen.

---

Dette er saken

  • Musiker Harald Bakkeby Moe har saksøkt Tromsøysund sokn med krav om fast ansettelse. Han krever også en erstatning tilsvarende mellomlegget mellom åtte års oppdragshonorar og fast lønn, samt feriepenger og pensjonsopptjening.
  • En rettsmekling mellom partene 24. august 2020 førte ikke fram, og desember 2021 gikk saken for Nord-Troms og Senja tingrett.
  • 4. januar 2022 kom tingrettsdommen, som enstemmig konkluderte med at Bakkeby Moe har vært å regne som fast ansatt. Samtidig besluttet de at han skulle få utbetalt feriepenger fra Tromsøysund sokn opptjent tilbake til 1. januar 2013. De forpliktet også soknet å etterinnmelde ham i tjenestepensjonsordningen.
  • 4. februar 2022 anket Tromsøysund sokn dommen. «Vårt standpunkt er at tingretten har vurdert disse tingene feil, og derfor anker vi. Og det gjelder stort sett det hele, både tilknytningsforholdet, stillingsbrøken, og de postene som går på pensjon og feriepenger», sa soknets advokat til Vårt Land.
  • Denne uka har saken gått for Hålogaland lagmannsrett.

---

Tause advokater

Ingen av partenes advokater hadde mye de ville si etter at retten ble hevet fredag ettermiddag. Mens Thor Hager Thorkildsen var soknets advokat i forrige rettsrunde, var det nå Anne Marie Due fra advokatfirmaet Hjort som representerte den ankende part.

– Det har vært en god uke, med en ryddig og saklig tone mellom partene. Jeg tror begge mener de har fått lagt frem sitt syn, og så får vi se hva retten kommer til.

– Hva skilte denne uka fra prosessen i tingretten?

– Det er vanskelig å gå inn på, særlig ettersom de da hadde en annen advokat. Sognet ønsker en god vurdering av dette, og er opptatt av spørsmålet om ansettelse. Det er en grense som kan være uklar, så det vil være fint å få en avklaring, sier Due.

Det er LO-advokat Lars Christian Fjeldstad som representerer Harald Bakkeby Moe i denne saken. Han vil heller ikke «prosedere denne saken» for pressen, men mener de har lagt frem og dokumentert det de anser som de viktigste indisiene.

– Det har vært en lang og intens uke, men det har vært en hyggelig og god tone med motparten, sier Fjeldstad.Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kultur