Kultur

Menighet anker dommen i Ishavskatedral-saken: – Mildt sagt overraskende

KIRKEMUSIKK: Konflikten mellom musikerne og menigheten skal opp i Hålogaland lagmannsrett om et halvt års tid. – Mitt fremst ønsket var at dette skulle være over nå, sier Harald Bakkeby Moe.

4. januar kom tingrettsdommen i rettssaken mellom Tromsøysund menighet i Den norske kirke (DNK) og sanger Harald Bakkeby Moe. Retten slo fast at Bakkeby Moe hadde vært å regne som fast ansatt i en 42,3 prosents-stilling – og ikke midlertidig oppdragstaker. Dette i perioden han holdt såkalte Midnattskonserter i Ishavskatedralen for hurtigrutegjester.

Én måned senere har ankefristen utløpt: Tromsøysund menighet anker dommen til Hålogaland lagmannsrett.

– Vårt standpunkt er at Tingretten har vurdert disse tingene feil, og derfor anker vi. Og det gjelder stort sett det hele, både tilknytningsforholdet, stillingsbrøken, og de postene som går på pensjon og feriepenger, sier advokat Thor Hager Thorkildsen, som representerer menigheten.

Nord-Troms og Senja tingrett sin dom innebar at Bakkeby Moe skulle få utbetalt feriepenger fra Tromsøysund sokn opptjent tilbake til 1. januar 2013, og at Tromsøysund sokn pliktet å etterinnmelde ham i tjenestepensjonsordningen. Thorkildsen vil ikke utdype anken ytterligere overfor Vårt Land, men anslår at ankerettssaken tar til om et halvt års tid.

– Nå får den andre parten tre ukers tilsvarsfrist, og så blir det berammet en ankeforhandling.

Konsertene ga millionoverskudd

Rettssaken mellom Bakkeby Moe og DNK-menigheten setter presedens for alle tolv kirkemusikerne som har vært tilknyttet Ishavskatedralen med ettårige oppdragskontrakter i en årrekke. Konflikten ble først omtalt i regionavisen Nordlys.

Musikerne arbeidet i turnus og holdt konserter for hurtigruteturister hver kveld året rundt. I tillegg spilte de enkelte kvelder ekstrakonserter. I tingrettens domsavsigelse het det at maktbalansen mellom musikerne og menigheten var skjev, og at de midlertidige ansettelsene i praksis ga liten frihet og innflytelse over egen arbeidshverdag. Tingretten konkluderte med at turnusarbeidet i realiteten tilsvarer fast jobb – som er beskyttet av arbeidsmiljølovens krav om stillingsvern, feriepenger og pensjonssparing.

Konsertene var lukrative for Tromsøysund menighet før pandemien rammet dem. I årene 2017–2019 hadde menigheten et overskudd på om lag fem millioner kroner hvert år. Daværende styreleder Kristoffer Kanestrøm i Tromsøysund menighet sa til Vårt Land i juli i fjor at midlene ble brukt til nødvendig vedlikehold av Ishavskatedralen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk fullt og helt medhold i det juridiske. At det kom frem at dette har vært ulovlige kontrakter, og at det nå kommer inn i ryddige former, det er en stor seier, sa musiker Bakkeby Moe da tingrettsdommen var klar.

Musikeren var likevel klar på at han mente arbeidet han har gjort for menigheten tilsvarte en fast stilling – og at 42,3 prosents-stillingen tingretten konkluderte med var for lav.

Sanger Harald Bakkeby Moe.

– Skuffende

Når Vårt Land tar kontakt, kommer Harald Bakkeby Moe rett fra et møte med sin advokat. Menighetens ankebeslutning kom brått på musikeren.

– Dette var mildt sagt overraskende. At de anket alt vi hadde vunnet frem, hadde jeg ikke forventet. Det mest overraskende og skuffende, var at de ikke aksepterer det at vi skal anses som arbeidstakere. Vi mener det kom svært tydelig frem i dommen.

Musikeren har tidligere beskrevet en fryktkultur, at menigheten har «spilt på frykt» blant musikerne for å «få oss til å godta betingelser folk normalt sett ikke hadde godtatt».

– Vi har nok ulike oppfatninger av saken. At vi som menighet har en fryktkultur og drevet med trusler, det kjenner vi oss overhodet ikke igjen i, svarte daværende menighetsleder Kristoffer Kanestrøm til Vårt Land i fjor sommer.

– Ikke mulig å finne løsning

Når menigheten nå har anket alle punkter i dommen, opplever Bakkeby Moe det som skuffende at de ikke tar det han beskriver som «noen form for selvkritikk».

– Uavhengig av den juridiske kjernen i saken, og om jeg er oppdrags- eller arbeidstaker, er det spesielt at ikke tar noen selvkritikk på den måten vi musikere har blitt behandlet på

Til tross for hans beskrivelser av hvordan han har opplevd det å være tilknyttet menigheten, har han aldri hatt noe ønske om å slutte i jobben.

– Det fremstår kanskje noe rart at jeg har blitt værende der, men det er klart: I hverdagen har vi rett og slett vært alene i kirka på nattetid og gjort konserter. Vi har ikke hatt mye kontakt med administrasjon i det daglige … eller i det nattlige, for å si det sånn. Arbeidsmiljøet blant musikeren har vært veldig bra, og vi synes konseptet er strålende.

Selv om menigheten har anket «stort sett det hele», har særlig Bakkeby Moes stilling vært sentral. Mens musikeren har vært tydelig på at arbeidet hans bør medføre en fast stilling, har menigheten stått ved at oppdragskontrakter er til det bedre for dem begge.

Før ankefristen gikk ut natt til fredag, tok Bakkeby Moe direkte kontakt med menigheten for å komme til en løsning om hvordan utformingen av stillingen best kunne løses.

– Vårt fremste ønsket var at dette skulle være over nå, men det var ikke mulig å finne noen løsning.


Les mer om mer disse temaene:

Maria Olerud

Maria Birkeland Olerud

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur