Kultur

Kringkastingsrådet enige om andaktsklager: – Mangfold er helt sentralt

ANDAKT: Mens klagere på Esben Esther Pirelli Benestads radioandakt mislikte endring, var Kringkastingsrådet positive til NRKs arbeid for mangfold.

At Esben Esther Pirelli Benestad nylig erstattet «vår Far» med det kjønnsnøytrale «vår Gud» i en radioandakt på NRK, falt enkelte tungt for brystet.

To mannlige lyttere klaget inn programmet til Kringkastingsrådet, og under torsdagens møte ble klagene behandlet.

– Religion utvikles, og teologer diskuterer det mange synes er problematisk: At gud fremstilles som mann, sa NRK-programsjef Line Gevelt Andersen, som innledet diskusjonen.

Hun fortalte at andaktene skal reflektere at det er mange måter å være kristen på.

– Det finnes prester som omtaler gud som en kvinnelig skikkelse. Vi har stor forståelse for at noen andaktsholdere vil bruke det mer nøytrale «Gud» enn «far», og mener det er en endring som ikke rører ved innholdet i verken bønnen eller velsignelse.

Tilpasser seg

Det var derimot dette klagerne reagerte på. De var kritiske til at Pirelli Benestad i det hele endret på språket.

«Benestad har fått NRK sin “velsignelse” til å bytte ut FADER i Fader vår med GUD. I Bibelen begynner denne bønna slik: Fader vår, Du som er i Himmelen … Ikke «Vår Gud»! Samme leis er det også i velsignelsen. Dette kan virke som pirk, men å forandre på det som står Bibelen er alvorlig!», skrev den ene klageren.

Programsjef Line G. Andersen bemerket at andaktene sendes på NRK P1. Det er landets største radiokanal, og derfor er det sentralt å «være relevant for så mange som mulig». Hun fortalte at de etterstreber mangfold, i innhold så vel som i lytterskare.

– Det kristne budskapet skal være forståelig og relevant – også for dem som ikke tror, eller for dem som tror på noe helt annet. Vi vil at andaktene skal bli forstått og få verdi for et langt større publikum enn dem som allerede er interessert i kristendommen, sa Andersen.

En viktig diskusjon

Klagen vekket ikke sterkt engasjement hos Kringkastingsrådet, men noen av medlemmene satte seg på talerlisten. Blant dem var professor Eiri Elvestad, som jobber jeg på institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Hun minnet om NRK-plakaten.

– Der står det at NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet.

Hun mente det var problematisk å diskutere hva som er en riktig måte å fremføre en kristen bønn på i NRK. Hun mente en slik diskusjon ville passet bedre i et menighetsråd, og at Kringkastingsrådet heller burde sette av tid til en prinsipiell diskusjon ved en senere anledning. Dette fikk hun tilslutning til fra mange av de andre medlemmene.

Samtidig var Elvestad opptatt av at NRK ikke skal være en taus formidler.

– Denne klagen viser meg hvor problematisk det er at NRK ikke bare driver med gjenspeiling av religiøs arv og mangfold, men tar en aktiv rolle i hvordan kristendommen skal forkynnes.

Viktig perspektiv

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen, som også sitter i Kirkerådet, har selv vært andaktsholder på NRK P1. Hun minnet om at ideen om en kjønnsnøytral Gud ikke er noe banebrytende og nytt.

– Det har lenge vært en debatt i kirka og i religionsvitenskapen om bruken av mann/kvinne, og jeg synes det er på sin plass at det perspektiv speiles i andaktene.

Også Alice Jektevik var opptatt av at det behovet for mangfold, og så positivt på Esben Esther Pirelli Benestads andakt.

– Jeg synes det er helt naturlig, men også nødvendig at NRK viser frem mangfoldet, og introduserer flere nye stemmer som ikke vanligvis får en like stor plattform i forbindelse med religion.

Totalt hadde det kommet inn 197 klager i forkant av torsdagens møte i Kringkastingsrådet. To av disse handlet om Benestad Pirellis andakter.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur