Kultur

Polaris Media blir deleier i Mentor Medier

MEDIER: Mediekonsernet Polaris Media kjøper seg inn i Mentor Medier, som blant annet eier Vårt Land.

[object Object]

I dag ble det kjent at Polaris Media kjøper 12 prosent av aksjene og blir deleier i Mentor Medier. Total kjøpesum for aksjeposten er 28,3 millioner kroner.

Samtidig inngår de to mediekonsernene en såkalt strategisk samarbeidsavtale.

Konsernsjef i Mentormedier, Per Magne Tveiten, mener aksjesalget og den inngåtte samarbeidsavtalen med Polaris gjør fremtiden lysere for deres aviser.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått en publisistisk deleier i Mentor Medier. Med denne avtalen blir vi bedre rustet for fremtiden, sier Tveiten til Vårt Land.

.

Rustes for fremtiden

Mentor Medier er et skandinavisk mediekonsern med Vårt Land, Dagsavisen, Morgenbladet og svenske Dagen som største aviser. Konsernsjef Per Magne Tveiten forteller at hva som konkret vil utgjøre den «strategiske samarbeidsavtalen», fortsatt er under arbeid. Hittil har de inngått en annonseavtale som foreløpig bare gjelder Dagsavisen, i tillegg til at trykkingen av noen av papiravisene vil desentraliseres til Polaris Trykk på Stord og i Trondheim.

– Hva mer som vil ligge i dette samarbeidet er det vi skal jobbe videre med fremover.

– Kan det være problematisk for mediemangfoldet med ytterligere konsentrasjon av forskjellige mediehus i samme mediekonsern?

– For Mentor Medier er det særdeles viktig jobbe med å utvikle mediemangfoldet. Det at vi på denne måten rustes for fremtiden, mener jeg i stedet er med på å sikre mediemangfold.

Han sikter til at aviser som Morgenbladet og Vårt Land, som han trekker frem som viktige nisjeaviser, vil kunne få bedre levevilkår med denne avtalen med Polaris Media.

– Jeg tror at vi på kort og mellomlang sikt kunne klart oss på egen hånd, men i et langsiktig perspektiv tror jeg vi er bedre i stand til å møte den digitale transformasjonen med å ha en sterk alliansepartner.

I fjor kjøpte Mentor Medier Morgenbladet for 40 millioner kroner.

– Bør salget av aksjer til Polaris ses i sammenheng med dette og et behov for friske penger?

– Nei, overhodet ikke. Det som nå gjøres er å ta neste steg, og sikre våre virksomheter for fremtiden. Og jeg mener vi vil klare oss bedre i partnerskap enn på egen hånd.

Bjørn Kristoffer Bore, Sjefredaktør/administrerende direktør i Vårt Land

Mener det styrker mangfoldet

Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i Vårt Land, mener dette er svært gode nyheter. Også han mener avtalen er gode nyheter for det norske mediemangfoldet.

– Hvis vi skal bevare det unike norske mediemangfoldet, må norske aviser samarbeider mer og ikke mindre. Vi trenger et mangfold av meninger og perspektiver, men vi trenger ikke et mangfold av systemer og teknologi.

Bore oppfatter Polaris Media som en eier som «tar mediemangfold på alvor». Bore mener dette vil gjøre driften av Vårt Land mer slagkraftig, samtidig som avisa kan konsentrere seg mer om det redaksjonelle innholdet.

Han forteller at den strategiske samarbeidsavtalen foreløpig medfører et trykkerisamarbeid med Polaris som han håper vil «bedre distribusjonen og senke kostnadene». Når det gjelder mulige nye samarbeid, ønsker han det varmt velkommen.

– Mitt utgangspunkt er et Vårt Land skal samarbeide mer med andre mediebedrifter. Det vil gis oss bedre muligheter til å styrke avisas særpreg.

Fornøyd

Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media, mener alle frittstående selskaper enten må finne seg en samarbeidspartner eller bli del av noe større for å klare den digitale transformasjonen. Han tenker spesielt på annonse- og abonnementsinntekter, og trekker frem at konkurransen er stor fra globale aktører som Facebook og Google.

– Mentor Medier er allerede godt i gang, men vi har god historikk med å utvikle mediehus, og vil bidra til at konsernets mediehus vil bli enda bedre rustet for fremtiden.

Koch mener det er stor forskjell på dem som mestrer overgangen til nett og ikke, noe han mener dagens ferske tall fra Mediebedriftenes Landsforening tydelig viser.

Samtidig som Polaris-sjefen håper at de kan bidra i den digitale overgangen til aviser som Morgenbladet, Vårt Land og Dagsavisen, fremhever han at avtalen også er gode nyheter for Polaris.

– Dette styrker vår posisjon i det norske medielandskapet, og vil også være med på å styrke våre inntekter.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur