Bernt Oftestad

Teolog

Biskop Gunnar Stålsett er blitt utnevnt til moralsk kompass for land og folk fordi han «ansatte» en innvandrer som var uten arbeidstillatelse. Og Arne Viste fikk Petter Dass-prisen av Vårt Land for samme form for ulovlig ansettelse. Nå fulgte ikke Stortinget dette «kompasset». Men deres handlemåte fremstilles nå som den egentlig kristelige. Man viser til beretningen om den barmhjertige samaritan som en viktig veiledning for lovgiverne om å være en «neste».

Innsnevrende nestekjærlighet

Fortellingen i Luk 10, 25-37 har en rekke aktører. Mannen som ble overfalt. Presten og levitten som gikk forbi stakkaren uten å gjøre noe. Og samaritaneren som reddet ham fra å omkomme. Men hva med de som sto bak overfallet, røverne. Når man overfører denne eksempelfortelling til i dag, blir Stortinget og fremfor alt FRP og Høyre sett på som presten og levitten, mens samaritaneren er Stålsett og Viste. Men hvem er røverne? Det kan vel være så mangt, men det er nærliggende å tro at Stålsett og Viste tenker på de dårlige og undertrykkende regimer i verden som folk reiser fra for å komme til Europa. Men dette globalistiske perspektivet blir til sist en flukt fra den påtrengende virkelighet i vår nærkontekst, for «røverne» er på ferde i vårt eget samfunn.

Den overfalte mannen i beretningen om den gode samaritan er et eksempel på alle mennesker som påføres nød og lidelse, ja som dør fordi de ikke blir reddet. For noen av dem er heller ikke «hospitalet» noen redning, snarere tvert imot. Stadig blir mennesker overfalt og skadet av forskjellig slags røvere. Men de som i dag hyller Stålsett og Viste, foretar en bestemt innsnevrende konkretisering av kristen nestekjærlighet som gis prioritet fremfor andre som er langt viktigere.

LES OGSÅ: Gerd Fleischer vil følge vil følge Gunnar Stålsett i fengsel

Hvor er barnas og de unges neste?

Ufødt menneskeliv har ingen beskyttelse mot å bli drept, om den gravide kvinne ønsker det. Hvem er det ufødte livets neste? Barn og unge blir i dag gjennom det offentlige skolevesen utsatt for en kjønnspedagogisk opplæring som vil kunne føre dem ut i store identitetsvansker. Hvor er barnas og de unges neste? Spørsmål om rett til liv og beskyttelse mot perversjon av naturlige kjønnsrelasjoner, er langt viktigere enn retten til arbeid for en liten gruppe.

Mange ønsker arbeid, men får det ikke av forskjellige grunner, men slike faller utenfor horisonten for politiske globalister. Vi trenger ikke Stålsett som moralsk kompass - det blir for stor misvisning. Kompasset må peke mot de farligste «røverne» i vårt samfunn. Rett til liv for de ufødte og frihet fra naturstridige manipulering av barn og unge, er viktigere enn retten til arbeid for en liten gruppe mennesker.

LES MER:

Svein Helgesen: – No er det vanskeleg å sjå lyset frå dei store salane på Løvebakken

Vårt Land mener: «Arne Viste og Gunnar Stålsett har brutt loven, men de er ikke forbrytere»

Lesbisk feminist: Skeive organisasjoner vekker legitimt sinne