Jona Lie, fylkesleder i Agder KrFU

Hilde Alice Skåra, fylkesleder i Rogaland KrFU

Nestleder i Humanistisk ungdom, Rebecca Ponce, kritiserer KrF for å ville grunnlovsfeste retten til vern av liv fra unnfangelse til naturlig død. Hun kommenterer imidlertid ikke selve innholdet i forslaget, men heller det hun tror er konsekvensen av en slik lovendring.

Grunnen til at vi ønsker en slik grunnlovsendring er at vi som samfunn trenger et tydelig utgangspunkt for diskusjoner om liv og død. Dette forslaget handler ikke om å endre abortloven, og det er heller ikke motivet bak forslaget. Det et slikt forslag derimot vil kunne utrette, er å legge et godt og verdig grunnlag for de tøffe, etiske diskusjonene som kommer i fremtiden.

• LES OGSÅ: KrF ønsker grunnlovsfestet vern av liv fra unnfangelse til naturlig død

Debattene som kommer

Det vil komme nye debatter med store etiske spørsmål, noen av dem kan vi allerede forutse, mens andre klarer vi antakelig ikke forestille oss før de nærmer seg. For KrFU er det viktig at vi også tør ta noen debatter før de konkrete sakene dukker opp. Og for oss er denne debatten om grunnlovsendring en slik debatt. For oss er dette et spørsmål om prinsipper. Hva er et menneske? Og hvilke perspektiver skal ligge til grunn når vi diskuterer saker som forholder seg til svaret på dette spørsmålet?

Hilde Alice Skåra, fylkesleder i Rogaland KrFU
Foto: Privat

Hilde Alice Skåra, fylkesleder i Rogaland KrFU

Grunnen til at vi ønsker en slik grunnlovsendring er at vi som samfunn trenger et tydelig utgangspunkt for diskusjoner om liv og død. Et eksempel på en slik debatt som vil komme er spørsmålet om aktiv dødshjelp. Men det vil også komme andre debatter senere som kan bli langt mer etisk utfordrende. Det vil da være til stor hjelp at man har hatt gode diskusjoner i forkant, så man slipper å ta hele debatten i lys av kun en konkret sak som der og da engasjerer.

Ikke overstyr vanskelige debatter

Vi er stolte av å tilhøre et parti som har kjempet for å få gjennom en egen handlingsplan mot uønskede svangerskap for å redusere antall aborter her til lands. KrF øker satsningen på prevensjon og informasjon. Planen peker mot et politisk mål som vi alle deler, at færre kvinner skal måtte stå i vanskelige situasjoner.

Vennligst slutt med forsøkene på å overstyre vanskelige etiske debatter, Humanistisk Ungdom.

 

LES MER:

Hvorfor blir kvinner neglisjert i barnebibler, spør Christine Andreassen

Ny ungdomsserie: – Slik kan rasismen dø ut, skriver Elise Agdestein (21)

Vi fortjener ikke plassen i FNs sikkerhetsråd. Oljeutvinninga vår er farlig for småøystatene