Det har den siste tiden stormet rundt sokneprest Mikael Bruun. Han har opplevd hets på bakgrunn av det mediebildet som er blitt skapt. Han har også blitt mistenkeliggjort innad i kirkelige kretser. Dette har bakgrunn i hans embetssyn, et syn som er legitimt å inneha i Den norske kirke, men som det også er uenigheter om. Mikael Bruun ønsker å få leve og virke i tråd med sin samvittighet knyttet til dette teologiske spørsmålet. Det har han også biskopens støtte til å gjøre. En støtte også vi som skriver under her, vil stille oss bak.