Leif Gunnar Engedal

Bestefar og prof. em.

Vårt Land har tatt mål av seg til å være en tydelig stemme i klima-­debatten. En rekke ganger har avisen på lederplass belyst ulike sider av klimatrusselen, og pekt på at ­radikale endringer er nødvendige. Og det haster.

Ros fra avisen

Derfor var det også velbegrunnet da en lederartikkel for en tid tilbake løftet fram en av våre folkehøyskoler som et klimaeksempel til etterfølgelse. Skolen kutter miljøbelastende flyreiser ut i all verden. Elevene skal ikke lenger lokkes med en praksis som belaster kloden ytterligere. Avisen roste dette som et modig og moralsk begrunnet valg.

Dobbeltmoral fra Vårt Land

Desto større ble skuffelsen og forargelsen når jeg blar videre i samme avis. For hva møter meg? En veritabel flom av helsides, fargerike annonser som lokker rike nordboere ut på tur. Ikke bare til evinnelige Oberammergau, men en strøm av reklame for «reiser i kristen regi» til fjerntliggende land over hele kloden. Og en hærskare av prester og predikanter og kristenledere stiller seg velvillige til disposisjon i markedsføringen. Hadde profeten fra Sverige visst hva som skjer, hadde hun sikkert sagt det igjen: «How dare you!»

LES OGSÅ: Vårt Land mener: Frimenigheter og lavkirkelige har en jobb å gjøre for å gjøre klimaengasjement teologisk relevant

Er dette den nye utroskapen?

Når skal noen trekke i nødbremsen og ta konsekvensen av det åpenbare: Det kan ikke fortsette slik. Moder Jord tåler det ikke. Armadaen av fly dropper salt i åpne sår. Trådene i den økologiske veven slites i stykker. Det biosfæriske ikonet tilgrises av vår grådighet. Og jeg spør meg: Er dette den nye utroskapen? At vi er sanseløst troløse mot den jord Gud har gitt oss som hjem?

Min frustrasjon gjelder sammenheng og konsekvens. Går det an å ta klimatrusselen på alvor og samtidig energisk promotere økning av private flyreiser og økt forbruk?

Problematiske reklamekampanjer

For ordens skyld: Fly er et sivilisatorisk gode. En rekke yrker, organisasjoner og virksomheter er avhengige av å fly for å utføre nødvendige arbeid til beste for folk og skaperverk. Noen trenger også Sydens varme av helsemessige grunner. Problemet ligger ikke der. ­Utfordringene går selvsagt mye dypere enn det som knytter seg til flyreiser.

Men allikevel: Flyreiser har betydning - også i den store sammenhengen. Er det da uproblematisk for en avis som vil ta klimatrusselen på alvor å fortsette denne voldsomme reklamekampanjen for utenlandsreiser? Det er veldig bra at folkehøyskoler viser mot og endrer adferd. Ville det ikke være en idé at andre også gjorde det? For klodens skyld, og for våre barnebarn.

 

ER DU OGSÅ ENGASJERT I KLIMASAKEN? LES DISSE ARTIKLENE:

Holdt gudstjeneste i gjenbruksbutikk: Dobbelt så mange kom sammenlignet med en vanlig høymesse

Kirkerådet vil begrense klimaavtrykk: Lager regler for flyreiser

Lan Marie Berg: «Det er som klimaforskerne har sagt: Hete, tørke, styrtregn og ras blir den nye normalen»