Alf Gjøsund

Religionsredaktør i Vårt Land

Jørgen Aass, tidligere styreleder i russtiftelsen P22, mener Vårt Land må vedstå seg at det var villedende og usant å koble sammen nedbemanningen i stiftelsen og et honorar på 1.500 kroner. Han påpeker at han i nedbemanningsperioden våren 2019, og ellers i hele 2019, hadde et honorar på mellom kroner 900 og kroner 977 per time. Han legger til at «Det er om å gjøre for Vårt Land å beskrive at her er det jeg som ‘verdsetter min egen tid’. Men her hadde styret for lengst gjort jobben og ‘fasit’ forelå.»

LES SAKEN: Fikk kritikk for høyt honorar. Nå har styrelederen i den kristne russtiftelsen P22 trådd til side

Vårt Land har påpekt uro i P22

Aass reagerer også på tittelen «Gikk ­etter pengebråk.» «Vet avisen bedre enn meg hvorfor jeg valgte å tre til side?» spør han.

Vi har ikke skrevet at Aass mottok 1.500 kroner per time. Vi har påpekt at uroen i ­organisasjonen blant annet kom som en direkte følge av at Aass selv i et notat foreslo et månedlig honorar på 19.000 kroner for 12–15 timers arbeid. At ansattes mistillit blant annet skyldtes at forslaget kom i et år med nedbemanning, har vi dokumentasjon på. Når Aass selv sier at han trakk seg for å skape ro og det nevnte forslaget var en vesentlig faktor til uroen synes vi ikke at vi trekker det for langt å si at Aass «gikk etter pengebråk». Vi understreker også at vi ga både Aass og nåværende styreleder Robert Erlandsen mulighet til samtidig imøtegåelse av alle sakens opplysninger.

Vårt Land ønsker å komme våre i møte

I ettertid tok Aass og Erlandsen kontakt for å formidle at ingressen ga inntrykk av at Aass faktisk hadde mottatt 1.500 kroner per time. Det er viktig for oss å komme dem vi skriver om i møte så langt det lar seg gjøre, og vi ønsker ikke at noen skal misforstå det vi skriver. Derfor presiserte vi de faktiske forholdene på side 3 i fredagens avis.

 

LES OGSÅ:

• Rusorganisasjoner med sterk kritikk: – Regjeringen jukser med ruskroner

• Gir millioner til helsesenter for papirløse og Evangeliesenterets matutdeling