Lars Kolbeinstveit

Rådgiver og filosof i Civita

Det kan sies mye om SAS-reklamen og 
debatten som har oppstått i etterkant. Personlig synes jeg reklamen er harmløs og dum. Harmløs fordi det ikke er noe spesielt god grunn til å bli sur av den, men samtidig er premisset i budskapet i reklamen fordummende.

Man skal jobbe i Vårt Land og være en del av den etter hvert ganske så utskjelte «liberale eliten» for å ikke se det. På lederplass 14. februar skriver avisen at «Vi mener SAS-filmen var en interessant påpekning av at vår kultur er påvirket av hele verden. Det er tankevekkende at dette er et budskap som ikke blir likt av alle, selv om det er korrekt.»

Politisk korrekt

Selvsagt er vår kultur påvirket av hele verden. Svært få er uenige i det. Reaksjonene som kommer fra vanlige folk kommer fordi vi ikke liker slutningen om at det ikke finnes noen særegen skandinavisk eller norsk kultur, fordi vi er påvirket utenfra. En slik slutning er ikke «korrekt». Den er
«politisk korrekt».

Vårt Lands engasjement mot polarisering er prisverdig, men de skjønner tydeligvis ikke sin egen rolle i dette. Heldigvis finnes det andre stemmer i «eliten» som deler de bekymringene som mange av oss føler på i dagens Norge, og som er årsaken til mange av reaksjonene som kommer på SAS-reklamen. Torbjørn Røe Isaksen skrev for et par år siden at han er «blant dem som er bekymret for norsk kultur.» Det er svært betryggende og polariseringsdempende at nettopp moderate politiske ledere som Røe Isaksen synes det er viktig å verne om norske verdier og norsk kultur. Hans bemerkning «Andre land har også vafler. Hva så?» var treffende. Folk flest forstår at vår kultur er påvirket utenfra, men vi er samtidig hjertens enige med Røe Isaksens om at selv om andre kultur har det samme som oss, så er vårt kulturuttrykk norsk.

LES OGSÅ: Ane Bamle Tjellaug: «Hva er egentlig ekte skandinavisk? spurte SAS. Svaret burde vært flyskam»

Bidrar til polarisering

Vårt Land er for lite interessert i å forstå reaksjonene som kommer. Dermed bidrar de som i utgangspunktet frykter polarisering, eller oppblomstring av nasjonalisme, selv til forsterket polarisering. Polariseringen forsterkes fordi vanlige folks sunne og helt naturlige nasjonalfølelse overlates til ytre høyre. Denne mekanismen er selvsagt populister på den usunne, nasjonalistiske fronten fullstendig klar over. Drar de det bare litt lenger, spiller de oss i det store, liberale sentrum lett ut mot hver­andre. 
Politikertyper som Trump er eksperter på dette. Samtidig er mye av den nasjonalismen vi ser på ytre høyre bekymringsverdig. Vold og trusler er ekstra ille.

Det liberale sentrum

Hvordan vi tilnærmer oss dette, og hindrer ytterlig polarisering, er ikke alltid like lett å finne svar på. Vårt Land har rett i at ytterliggående krefter ønsker å skape mer polarisering. Dette bør vi selvsagt jobbe mot. Men det er, som min kollega Bård Larsen er inne på i boken Demokrati i trøbbel, uheldig om sentrumsliberale slår det å verne om norsk kultur i hartkorn med ytre høyre. Det er riktig at ytre høyre hyller nasjonen og for eksempel snakker nedsettende om muslimer, og sier de truer ytringsfriheten. Men hva så? Det betyr ikke at vi i det store, liberale sentrum ikke bør verne sterkt om ytringsfriheten eller våge å snakke om viktigheten av norsk kultur – snarere tvert om. Ved å ikke la oss vippe av pinnen demper vi kanskje polariseringen – litt ialle fall.