De siste dagene har det særlig handlet om gruppen «ikke-returnerbare asylsøkere». Denne sårbare gruppen ble i 2011 fratatt muligheten til å få skattekort og dermed arbeide lovlig da de rødgrønne satt i regjering. KrF protesterte sterkt den gangen og har arbeidet aktivt for denne gruppen, også senere, noe som blant annet resulterte i egne formuleringer i Granavolden-erklæringen.

Uverdig liv

Norske myndigheter har satt seg selv i en umulig situasjon: mennesker på flukt som ikke kan returnere til hjemlandet, får ikke lov til å jobbe lovlig her i landet. Dermed tvinger regjering (inkludert KrF) og storting folk ut i et uverdig liv med tigging, prostitusjon eller kriminalitet. Når regjeringens politikk sender folk ut i slik elendighet, er det vår plikt å si høyt og tydelig ifra slik at vi i KrF i fellesskap, og i samarbeid med andre, skrittvis kan arbeide for en mer human politikk.

Vi er klar over at det ikke finnes noen enkel løsning i denne saken. Å lukke øynene slik det politiske flertallet på Stortinget gjør, er i alle fall intet alternativ. Det handler om anslagsvis 3000-5000 mennesker i en ulykkelig situasjon, og vi forventer nå et KrF som mye tydeligere tar stilling for denne gruppen.

LES MER: Grasrotopprør: Hevder regjerings-KrF bryr seg mer om «homoterapi» enn om ureturnerbare asylsøkere

Skuffende KrF

To kjente saker har versert i nyhetene den siste tiden: sakene om Arne Viste og Gunnar Stålsett. Begge to har grepet til sivil ulydighet og er villige til å ta samfunnets straff som i verste fall vil være ubetinget fengsel. KrFs ledelse synes ikke en gang å være villig til å bruke utestemme i saken, og langt mindre la den få noen konsekvenser.

SV fremmet nylig et forslag i Stortinget angående de ikke-returnerbare asylsøkerne, og det var skuffende og uforståelig at KrF stemte imot. Dette var et forsøk på å rette opp i en skjev politikk. Vi er klar over at dette også handler om realpolitikk, at det sikkert har skjedd mye bak lukkede dører som vi verken kan eller skal vite om, at forslaget ikke hadde flertall selv med KrFs stemmer og at det derfor formelt ikke ville utgjort noen forskjell om KrF hadde stemt for.

Men for partiets medlemmer, velgere og sympatisører ville forskjellen vært enorm. Vi hadde sett et parti som sto klippefast når det kommer til kampen for de svakeste i samfunnet. Vi hadde sett det partiet som vi trodde vi var medlemmer av!

Dårlig skjønn

Da saken om homoterapi nylig var oppe, ble det en heftig diskusjon innad i regjeringen og KrF tok dissens. I saken om de ikke-returnerbare tok man ikke dissens. Vi er klar over at de to sakene har betydelige ulikheter: Saken om de ikke-returnerbare er omtalt i regjeringserklæringen, den andre saken ikke. Det er også en annen viktig forskjell: Saken om de ikke-returnerbare har antakelig KrF-medlemmenes tilnærmet enstemmige tilslutning, det har man ikke i saken om homoterapi.

Likevel velger KrFs ledelse å ta dissens om homoterapi, men ikke i den saken hvor trolig hele partiet står bak. For KrFs ledelse er altså den ene saken viktigere enn den andre.

I saken om arbeid for de ikke-returnerbare har KrFs ledelse i regjering, storting og landskontor rett og slett utvist dårlig skjønn. Det gjelder i første rekke å vise tydelig hvilke prinsipper partiet står for, og det gjelder å være i takt med medlemmene. Framover må dere bygge opp mye bedre kontakt med grasrota slik at dere i større grad greier å fange opp hva medlemmene mener. At man sitter som et lite parti i en stor regjering er ingen unnskyldning. Det går fint an å målbære avvikende meninger selv om man sitter i regjering. Vi har sett mange eksempler fra andre partier, mens KrFs politikere altfor ofte blir utydelige og usynlige.

LES MER: Dramatisk oppgjør om papirløse – KrF og Venstre beskyldt for «hykleri» og å «stikke dem i ryggen»

Frykter utmeldinger

Dette brevet er undertegnet av KrF-medlemmer, og det er mange årsaker til at vi er med i partiet. En felles grunn er at dette partiet er det eneste som har vært til å stole på når det gjelder kampen for de aller svakeste i samfunnet. Flere av dem som har undertegnet kommuniserer at de frykter utmeldinger, noen bruker begrepet «mange utmeldinger», etter denne saken da KrF mister mye av sin berettigelse hvis man ikke slåss nettopp for de svakeste.

Vi som har undertegnet representerer en god bredde blant medlemmene (og vi undertegner som enkeltpersoner) når det gjelder alder, bakgrunn og politisk ståsted innad i partiet. I fjor høst tilhørte noen den røde siden og noen den blå, og dette brevet er intet forsøk på omkamp av retningsvalget.

Trenger resultater

Vi som har stemt på KrF, har i årevis arbeidet for partiet, og nå trenger vi resultater. Dere som utgjør partiledelse i regjering, storting og landskontor må bli mye tydeligere i forsvaret for de svakeste i samfunnet, og så skal vi i bygder og byer stå på i våre roller med akkurat samme formål.

Vi ønsker lykke til!

Med vennlig hilsen fra 81 medlemmer som støtter oppropet.

(Flere Krf-medlemmer har nå undertegnet oppropet slik at antallet er på 95 (red.anm.))

Tord Langmoen

Kristofer Olai Ravn Stavseng

Constance Thuv

Ivar Østberg

Oluf Maurud

Hildur Horn Øyen

Magne Berg

Herdis Vibeke Alfredsen

Gerd Olaug Vikesland

Arne Willy Dahl

Bente Bjerknes

Jytte Sonne

Sverre Kragset

Helge Dannemark

Einar Ordahl

Ingar Nergård

Liv Hanne Langmoen Almasou

Vigleik Stoveland

Ole Amund Gillebo

Einar Børtveit

Hans Petter Kongtorp

Harald Åsødegård

Gry Ragna Mæland

Anne Brit Bodsberg

Jorid Sønstegaard

Marit Andrine Kraglund Tunheim,

Jorunn Andestad Langmoen

Karin Holt

John Granly, Eidsvoll

Dagny Laache

Anne Trydal Hansen

Halvard Hansen

Harald Ringstad

Kjetil Weyde

Benedicthe Lyngås

Marit Kjøllesdal

Tor Magne Normann

Kari Mette Singstad

Ragnhild Moslet Egeberg

Merete Fjeld Årdal

Arne Dagfinn Øynes

Kay Granli

Marie S Grimstad

Line Mette Teigland

Turid Solberg Thomassen

Magne Rydland

Gunnar Bjerknes-Haugen

Per Lebesby, Fredrikstad

Reidar Løkken

Eva Ormåsen

Ruth Dahle

Bjørn Angell

Bjarte Vollebæk

Wemund Habberstad

Birger Torgersen

Kathrine Ruset Sletten

Ragnhild Holmedahl

Tonje Kristiansen Marken

Billy Taranger

Thor T. Ringsbu

Lise Kragset Furuseth

Inge Velle

Gerd Skaaheim Velle

Tore Runar Johansen

Ingrid Johansen

Tore Ulsund

Per Lunde

Steinunn E. Egeland

Knut Nysæther

Merethe Engen Enerstvedt

Ivar Henry Øverlier

Kari Løken Rognerud

Trond Johansen

Gjertrud Gauteplass

Peder Hodøl, Ringsaker

Grethe Synøve Slettmoen

Rolf Langen

Inger Oline Opsahl Hovland

Silje Camilla Engehagen Myrhaug

Helga Engen

Les mer om Gunnar Stålsett, Arne Viste og ureturnerbare asylsøkere:

Gerd Fleischer vil følge tidligere biskop Gunnar Stålsett i fengsel

Arne Viste vant Petter Dass-prisen