Tidlegare i år gjekk det ein engasjerande debatt mellom Ottosen og Moxnes. «Espen Ottosen er ikke bibeltro», skreiv sistnemnde. Svaret let ikkje vente på seg. Same dagen gjekk Ottosen til tastaturet for å skriva eit nytt innlegg kor han skulda den pensjonerte teologen for å ta feil: «Jeg tror Moxnes tar feil om hva Bibelens tekster».