Espen Ottosen

Informasjonsleder i NLM

«Informasjonslederen i NLM vil helst skremme­ foreldrene med fortapelsen. Hvordan våger han?» skriver Mjaaland opprørt i sin kronikk om dåpen 23. januar.

Men Mjaaland tar feil. Jeg har ikke det minste­ ønske om å skremme verken foreldre ­eller ­andre med fortapelsen. Det er da heller ­ingenting i min artikkel som gir ham grunn til å skrive som han gjør. Men dessverre bryr ikke teologi­professoren seg med å sitere et eneste ord av det jeg skrev. Dermed må ­leseren stole på at Mjaaland gjengir meg rett. Og det er dessverre ikke tilfelle. I beste fall treffer vi på en ytterst vrang fortolkning av det jeg har skrevet.

Kristen tro er viktigst

Jeg hadde flere ting på hjertet i min artikkel i Vårt Land. For det første påpekte jeg at det kan være en kommunikativ utfordring å slå fast at dåpen er «nødvendig til frelse» – som Mjaaland i sin kronikk slår fast at kirken bør fremholde. Vil ikke tilhørere da høre at den udøpte ikke vil bli frelst? Denne utfordringen hopper Mjaaland helt forbi.

For det andre hevdet jeg at det er viktig ikke å løsrive dåpen fra troen på Jesus. Det ­virker som om Mjaaland på dette punktet ­tenker annerledes, selv om han formulerer seg noe svevende. «Dåpens dynamikk og dybde gjelder uavhengig av om den døpte kommer ofte til kirken eller sjelden,» skriver Mjaaland. Men det viktige er selvsagt ikke frekvensen på ­kirkegang, men om mennesker har en kristen tro.

Bare Gud ser hjertene

Så har jeg ikke noe ønske om å «definere­ evangeliets yttergrense» slik Mjaaland ­beskylder meg for. Bare Gud ser hjertene, og bare han skal dømme. Derimot er mitt ønske at prester og biskoper – ja, helst også teologi­professorer – ikke nedtoner troens betydning til fordel for dåpen. Isteden håper jeg at vi kan si som Paulus gjør i Romerbrevet 10,9: «hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst».

LES OGSÅ:

Espen Ottosen: – Hva skjer hvis kirken prøver å oppfordre foreldre som ikke er kristne til å døpe sine barn?

Kritikken hagler mot bispemøtets dåpstekst

Marius Timmann Mjaaland: «Har biskopene hatt en workshop og fått noen til å sende ut referatet, uredigert?»