Livstegnet

Bispemøtet ønsker en større samtale om dåp i vår kirke. Nå gir vi ut et hefte om dåp.

Verdidebatt

Atle Sommerfeldt

Biskop og konstituert preses i Den norske kirke

Dåpen er folkekirkens grunnleggende handling med stor oppslutning i befolkningen og blant våre medlemmer. Fire av fem av våre medlemmer velger å bringe sine nyfødte til dåp. Antall mennesker som søker dåp i Den norske kirke senere i livet er økende. Bispemøtet ønsker en større samtale om dåp i vår kirke og gir nå ut et hefte om dåp. Heftet er ment som en ressurs for samtale blant undervisningsansatte, i tverrfaglige staber, i utvalg og menighetsråd for å styrke forståelsen av dåpens helt sentrale teologiske betydning for kirken og den enkeltes liv.

Dåpens betydning er rikholdig og dens betydning for livsmestring og livstolkning kan utvikles også i vår samtid. Bispemøtet håper at tekstene vil stimulere slike samtaler. I det følgende gir jeg eksempler på hvordan veiledningens ulike tema kan bidra til livsmestring og livshjelp i møte med noen av de utfordringene vi har i vår samtid.

Et holdepunkt

Dåpen bryter med de stemmene i vår kultur som gjør et meningsfullt liv avhengig av prestasjoner og selvutviklede livsforklaringer. Barnet er helt avhengig av tillit til foreldrene for å kunne leve, lenge før de er i stand til å verbalisere eller uttrykke seg om sitt forhold til dem. I dåpen tar Gud den døpte inn i fellesskap med seg. Gud gir et holdepunkt for tillit til Guds handling for dem og i dem uavhengig av deres evne og kapasitet til å uttrykke denne tilliten i trosutsagn og bekjennelser. Gud velger spedbarnet og alle som søker dåp og gir dem en bærekraftig relasjon til seg i liv og død.

LES OGSÅ: Knallhardt ut mot den nye dåpsteksten til Bispemøtet – mener den er ubegripelig

Dåpens vann

Dåpens vann er skapelsens vann. Vannet er en forutsetning for alt liv og dåpsvannet synliggjør vår nære relasjon til alt levende og hele naturens mangfoldige livsutfoldelse. I mennesket ser vi storheten i Guds skaperverk utfolde seg helt fra fødselen, i dåpen bringes menneskets storhet inn i sitt økologiske hjem med alt levende og minner oss om vår avhengighet av alt levende for å leve.

Dåpens vann er Guds tilbud til oss om å bli vasket ren slik at det blir mulig for oss å leve i fellesskap med andre i all evighet. Vi blir med i Guds egen kamp og seier mot svik og ondskap når Jesu Kristi fødsel, død og oppstandelse blir gjentatt for oss og i oss i dåpshandlingen. I denne foreningen med Jesus Kristus forsones vi med Gud og utfordres til å forsone oss med mennesker og natur i nestekjærlighetens handling og holdning. Slik gir Guds kjærlighetshandling i dåpen retning for valgene vi må ta i familie, i arbeidet og i samfunnet.

Lang tradisjon

Dåpen forbinder den døpte og familiene med en livstolkning som har formet det norske samfunnet i tusen år og familier i generasjoner. Når sterke røster hevder at mennesket er utlevert til å skape og forme sin egen fremtid uavhengig av andre, fastholder dåpens handling at mennesket aldri er alene. Dåpen er det synlige uttrykket for vår forbindelse til livets opphav og opprettholder, til Gud og det guddommelige.

Når de store valgene tas på ulike tidspunkt i livet, har dåpen gitt et fellesskap med Gud som bærer gjennom alle valg og alle hendelser. Dette synliggjøres i de døptes utrolige mangfold helt siden antikken og i alle verdens hjørner. Dette mangfoldige fellesskapet gir oss trygghet for at det er rom for hver enkelt av oss med de livserfaringer vi måtte ha. Dette mangfoldet vi er en del av gir oss mindre grunn til å frykte dem som er annerledes enn oss.

Livstegnet

Det eneste vi vet med sikkerhet om fremtiden, er at vi kommer til å dø. Mens vi er født til å dø, er vi skapt og døpt til å leve med Gud i all evighet. Gud er ikke begrenset av døden. Dåpen er grunnlaget for tillitt til at Gud vil leve med oss hver eneste dag, gjennom døden og inn i en evighet vi ikke kan beskrive. Dåpen er langt mer enn et symbol. Dåpen er tegnet på en realitet som sprenger alt vi kan forstå. Den er et sakrament, et mysterium som gir oss del i den himmelske og evige virkelighet. Den er livstegnet vi i tillit til Gud kan leve av og i.

LES FLERE SAKER OM DÅPSBREVET:

Her er hele den nye dåpsteksten til Bispemøtet

Helga ­Haugland Byfuglien reagerer på krass kritikk fra ansatte om dåpsbrev

Geir Hellemo: «Ikke så smart av biskopene å snakke om hvor vanskelig det er å forstå dåpen»

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt