Jeffrey Huseby

Generalsekretær i Sjømannskirken

Sjømannskirkene er stengt og alle aktiviteter er avlyst. Likevel trengs Sjømannskirken mer enn noen gang. Våre medarbeidere gjør alt de kan for å motvirke ensomheten mange føler på nå, og vi hjelper nordmenn i utlandet med å skaffe mat og medisiner

Taper millioner

Sjømannskirken skal være der for nordmenn i utlandet. Vi har derfor så langt beholdt våre medarbeidere ute i verden. Dette gir både økonomiske og menneskelige utfordringer. Økonomisk, fordi driftsutgiftene er konstante, selv om inntektene er nullet ut.

Uten åpne kirker og arrangement taper Sjømannskirken nærmere fire millioner kroner i måneden og kan vanskelig opprettholde driften uten å bli del av regjeringens krisepakke.

De menneskelige utfordringene handler om at det er langt til hjemlandet og at ansatte, i tillegg til å ta vare på sine egne, ønsker å se til at andre har det bra. De ringer og chatter med nordmenn, de leverer mat og medisiner på døren og hjelper nordmenn med å skaffe billetter hjem. De er en tjenende kirke i verdens koronahverdag. Mange av dem som blir igjen er i sårbare grupper, gjerne uten familie eller personlige nettverk. Derfor er det viktig at Sjømannskirken er til stede.

LES OGSÅ: – Vi må ikke undervurdere behovet vi har for kontakt med andre, sier psykolog

Bekymrede medarbeidere

Våre ansatte har gjennom flere år bygget opp lokalkunnskap og et nettverk av ressurspersoner. Når krisen nå rammer er vi i stand til å finne frem til praktiske løsninger og hjelpetiltak – til å støtte studenter og eldre som vil reise hjem. Vi snakker med dem som er redde og urolige. Mange av dem kjenner vi fra før gjennom vårt daglige arbeid der vi er i dialog med hundrevis av nordmenn. Vi hjelper til med å oversette lokale myndigheters informasjon og råd og ikke minst la nordmenn i utlandet kjenne tilhørigheten til Norge og fellesskapet, gjennom telefonkontakt og streaming av faste aktiviteter.

Situasjonen er ekstrem. I tillegg til at inntektene fra arrangementene forsvinner, er kronekursen rekordlav. Med lav kronekurs blir det dyrere å drive arbeid i utlandet – husleie og lokale lønninger øker betydelig. De utsendte medarbeiderne, som får sin lønn i kroner, opplever dramatisk fall i kjøpekraften. Likevel er det uroen for om Sjømannskirken fortsatt kan opprettholde virksomheten på det enkelte sted som bekymrer våre medarbeidere mest. Derfor jobber vi aktivt med å redusere kostnadene, både på den enkelte sjømannskirke og for organisasjonen som helhet.

Må bli omfattet av regjeringens krisepakker

Vi frykter at pandemien blir langvarig og at den vil svekke vår evne til å være en tjenende kirke i verdens hverdag slik vi har vært i 156 år. Hvis Sjømannskirken skal kunne være til stede for nordmenn i utlandet også ved senere kriser, trenger vi at våre støttespiller fortsetter å stå ved vår side, og vi trenger å bli omfattet av regjeringens krisepakker.

LES MER:

Finland har bygd opp kriselager - Norge har bygd ned

Pastor advarer mot spekulativ teologi i krisetid

Marian Hussein (SV): – Mange norsk-somaliere har fortsatt ikke forstått alvoret med koronaviruset