Mathias Onsrud

Pensjonert misjonær og lege

Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp reagerer kraftig på ideen om å ta bistandsmidler «fra de fattigste» for å stimulere næringsutvikling. Kampen mot kjønnslemlestelse fremheves som et felt som vil lide spesielt som følge av en slik omlegging. Jeg syns dette er et dårlig argument.

Foretrekker uomskåret brud

Som gynekolog har jeg erfaring fra bl.a. Somalia. I stedet for å fokusere på ofrene, de kvinnelige omskjærerne, eller på helsemyndighetene, valgte vi i vår kampanje å ha møter bare for menn. Fokuset var ikke de velkjente skadene og komplikasjonene som oppstår etter slike inngrep, men konsekvensene inngrepet har for mannens seksualliv. Dette vakte stort engasjement, og det var unison enighet om at å få en uomskåret brud, var å langt å foretrekke.

Studier i Sudan har vist at jo bedre utdanning guttene hadde, jo mer avstand tok de til kvinnelig omskjæring. Få av de universitetsutdannede guttene ville gifte seg med en omskåret jente. De eldre kvinnene - «omskjærerne» - tror at menn vil ha omskårne ektefeller. Men dette er altså ikke riktig. Det er å anta at når «markedet» ikke lenger vil ha omskjæring, vil praksisen forsvinne.

De må selv få forme samfunnet sitt

Personlig tror jeg at jenter vil profittere på at guttene får seg utdanning, kompetanse og arbeid. Noen steder har en sett at prosjekter rettet utelukkende mot kvinner og barn, har ført til mer vold mot kvinnene, muligens pga sjalusi. «Hvorfor er dere bare opptatt med kvinnene, det er vi menn som er forsørgerne», har jeg ofte fått høre. I paternalistiske kulturer er man, naturlig nok, sensitiv overfor pådyttede, vestlige ideer. De må selv få forme samfunnet sitt. Velmente, vestlige bistandsprosjekter har mindre betydning. Så får man tro at bedre holdninger til kvinner vil komme etter hvert som fattigdommen fordrives.

Norsk næringsliv kan bety mye

En pastor i Kongo sa til meg: «Vår fattigdom er ikke først og fremst en mangel på penger, men vår mangel på kunnskap, mangel initiativ og mangel på ideer om hvordan resursene våre kan utnyttes». De erfaringene som norsk næringsliv besitter i så måte, partnerskapet nord-sør, og en fagutdanning tilpasset dette, kan bety mye.

LES MER:

NHO-sjef: – Gi 1 mrd bistandskroner til norsk næringsliv i Afrika

Utviklingsminister: NHOs forslag hjelper ikke kvinnene som verken kan lese eller skrive

Onsrud: Ja til NHO-forslag: Norge ble ikke rike av å lære jenter å lese