Kjell Ingolf Ropstad

Leder i KrF

Mange har siden KrF ble stiftet på 30-tallet spådd at det ville være over og ut med partiet. Gang på gang har KrF motbevist kritikerne. Tydelig tale i viktige politiske debatter og gjennomslag for viktige saker for KrF har fornyet partiet. Det vil skje igjen!

Bygge samfunnet nedenfra

Jeg er overbevist om at Norge trenger sentrumsperspektivet – et parti som vil bygge samfunnet nedenfra. Gjennom familier, frivillighet og et lokalt næringsliv. Et parti som brenner for familiebedriftene, gründerne, og småbedriftene som tar ansvar for bygda og skaper arbeidsplasser så vi kan bo i hele landet. Bedrifter som vet at den viktigste kapital ikke staves penger – men flid, hederlighet og tillit.

KrF skal også være partiet som ser forbi systemene, og setter enkeltmennesket i sentrum – i skole, helsevesen og eldreomsorgen – ja, i all politikk. Alt for ofte blir vi politikere systemforsvarere. KrFs menneskesyn forplikter oss til å se enkeltmennesker.

De som grunnla KrF hadde en visjon: Et samfunn der menneskeverdet er ukrenkelig, der forvalteransvaret tas på alvor og der nestekjærlighet har forkjørsrett. Det er også visjonen i dag, og den er vel så relevant nå som da.

Enklere familiehverdag

Jeg er sikker på at det er behov et parti som kjemper for en enklere hverdag for familiene. Trygghet, tid og valgfrihet. Å etablere en familie i dag er noe ganske annet enn det var når jeg var barn. Foreldre er i større grad i full jobb begge to og smarttelefoner gjør at vi alltid er tilgjengelige for våre arbeidsgivere. Krav til kompetanse i arbeidslivet gjør at flere tar høyere utdannelse. Selv om vi i dag har et godt barnehagetilbud i hele landet - så får vi langt færre barn i dag enn vi gjorde for noen tiår siden.

LES OGSÅ: Regjeringa var enige om fritt skolevalg – nå kan KrF bremse Frps seier

En verdig alderdom

Jeg er overbevist om at Norge trenger et parti som ser eldre medmennesker som en ressurs, og som setter sin ære i å skape trygge og verdige omsorgstjenester for de som trenger det. Alt for ofte blir eldre sett på som en byrde for samfunnet. Alt for ofte snakkes det om en eldrebølge som en fremtidig krise for landet.

Flere friske eldre er et pluss for samfunnet vårt. De betyr enormt mye for sine barn, barnebarn og lokalsamfunnet. Vi lever i en tid hvor pensjonister må bli og ansett som en viktig del av å skape et varmere samfunn og trygg oppvekst. KrF ønsker å tenke nytt om familiepolitikken og valgfrihet. Jeg tror vi som samfunn kan legge bedre til rette for at enkeltmennesker og familie kan yte omsorg for hverandre, på tvers av generasjoner.

Alle mennesker er like mye verdt. KrF sier tydelig nei til aktiv dødshjelp, og ja til aktiv livshjelp. Mennesker i de mest sårbare livssituasjonene skal ikke bli møtt med valget om liv eller gift sprøyte. Syke mennesker skal møtes med omsorg og riktig medisinsk behandling.

De minste og fattige først

Jeg er overbevist om at det trengs et parti som har forvalteransvaret som grunnidé, og som konsekvent setter de minste, fattige og mest utsatte først – internasjonalt og her hjemme. Som tar klimakampen og ser at konsekvensene vil ramme verdens fattige brutalt. Vi trenger politikere som tør å stå for noe. Også når det koster. For KrF var det rett å hente hjem barna fra Syria. Derfor stod vi opp for det.

Jeg mener det er behov for et sterkt og tydelig verdiparti for Norge. Jeg er overbevist om at bare KrF kan fylle denne rollen.

LES MER OM KRF:

Ropstad setter KrF-gjennomslag ut i livet: – Barn og unge skal ikke oppleve å stå utenfor

Hareide kjenner klima-presset, men vil ikke forplikte seg til konkrete tiltak nå