Atle Ottesen Søvik

Professor i systematisk teologi, MF Vitenskapelig høyskole

Jeg er enig med Steinar Thorvaldsen i Vårt Land den 29. oktober i de tre punktene som peker på en intelligens bak skaperverket, nemlig naturens skjønnhet, naturens forståelighet og fininnstilling for liv. Men dette kan man tenke seg at et intelligent skaper la ned i forutsetningene for skaperverket, mens evolusjonsteorien beskriver korrekt utviklingen etterpå, gitt disse betingelsene. Evolusjonslærens beskrivelse av utviklingen med sine tilfeldigheter er forenlig med at betingelsene er hensiktsmessig designet på en måte der tilfeldigheter kan inngå i prosessen og målet like fullt nås.

Fungerer ikke som teori

Slik tenker man innenfor retningen «teistisk evolusjon» at det ikke noen motsetning mellom skapelse og evolusjon, mens bevegelsen «intelligent design» (ID), inkludert BioCosmos, hevder at evolusjonslæren ikke er tilstrekkelig til å forklare livets utvikling, slik at Gud (eller en intelligent designer) må ha forårsaket også hendelser på gen-nivå.

Problemet med å tenke seg at Gud direkte forårsaker hvordan genene skal være, er at det åpner et hav av problemer knyttet til alt det rare vi finner i genene og deres utvikling, hvis først Gud detaljstyrer på det nivået. Dette er grunnen til at intelligent design ikke fungerer som alternativ naturvitenskapelig teori: selv om den kommer med noen gode naturvitenskapelige argumenter tar den ikke hensyn til de mange flere problemene med sin teori. Men god vitenskap (inkludert god teologi) må ta hensyn til hele den relevante kunnskapsmengden når den utformer sin teori.

LES ALF GJØSUNDS KOMMENTAR: «Lærerne mine terpet på evolusjonsteorien. Faren min var imot»

Mengde problemer

Nå vil sikkert noen ID-tilhengere tenke at jeg burde gi eksempler på problemer med ID (eller kreasjonisme), men hvis ikke de vet om den store mengden problemer som finnes, så er det et godt tegn på at man ikke har satt seg inn i den relevante kunnskapsmengden. Et avisinnlegg har begrenset plass, men se boken Evolusjon eller kristen tro for mer.

SYNS DU DEBATTEN OM INTELLIGENT DESIGN ER SPENNENDE? LES DISSE SAKENE:

Biocosmos-leder: Omfattende forskning utfordrer darwinismen, men lite når ut til publikum.

Norsk milliardær blar opp 15 millioner for at unge skal droppe Darwin

Menigheter stiller seg bak Darwin-alternativ: – Mennesket har ikke opphav i en apeart

«Jeg har studert naturen gjennom et langt liv. Hvorfor er det ikke mer åpenhet om dette gåtefulle?»