Cathrin Janøy

Lokalpolitiker for Miljøpartiet De Grønne

I etterkant av Frp sin regjerings-exit har Bent Høie sagt at Frp fortsatt er det partiet som står regjeringen nærmest. Men hva mener Ropstad og KrF? Det fortjener velgerne å vite. Frp sier selv at de vil være regjeringens støtteparti, men stemme fritt i Stortinget. Regjeringen forholder seg fortsatt til Granavolden-plattformen selv om Frp ikke ser seg forpliktet på den lenger. Når Frp nå trer av, burde regjeringen vise nye takter i klimapolitikken, men det er ingen ting som tyder på at de gjør annet enn å fortsette som før skal vi tro Høie, med et Frp i en tydelig maktposisjon fra Stortinget.

Mer klimastasing uten Frp

Regjeringen bør vise at de løsriver seg fra Frp sine storsatsninger. De bør kutte ut store veiprosjekter som går på bekostning av satsning på et bedre tog og kollektivtilbud. De bør skrote bompengeforliket som er et diktat fra statens side og som fratar oss lokalt handlingsrom. Uten Frp i regjering skulle man tro at det de tre partiene som står igjen, vil vise en større vilje til å kutte i utslipp hvis de har forstått alvoret. Solidaritet med dyrene og naturen, med verdens fattige og med fremtidige generasjoner må i det tiåret vi er inne i vises gjennom kraftige reduksjon i klimagassutslipp.

Klimakrisen er inhuman, den truer selve livsgrunnlaget vårt, gjør flere steder i verden farlige og ubeboelige, og den driver stadig flere mennesker ut i fattigdom og på flukt. Verdens fattige har ikke tid til å vente på at Norge og andre land prioriterer spill internt blant regjerings – og støttepartier framfor å bekjempe livstruende klimaendringer!

LES OGSÅ: Valgforsker advarer Venstre og KrF mot å tro de vil få økt innflytelse – får støtte fra Clemet

KrF vet bedre

Ropstad har uttalt at han og KrF har en bedre miljøpolitikk enn MDG. Men jeg vil utfordre Ropstad på at den reelle kursendringen i klimapolitikken har ikke kommet med KrF i regjering. Det er ikke overraskende, fordi Ropstad viste at han hadde andre kjernesaker og ambisjoner for KrF under retningsvalget høsten 2018 enn å prioritere klima og miljøsaken.

Norges sittende regjering er på tynn is, og for noen få uker siden da de åpnet Johan Sverdrup som er et nytt gigantisk oljefelt, sa Erna Solberg sa at regjeringen nå kutter i utslipp og gjør oljenæringen mer miljøvennlig. Det er grønnvasking, og internasjonalt har de blitt kritisert for å være hyklere i klimasaken. Vi vet at oljeutvinning aldri kan bli klimavennlig, og KrF vet bedre.

Klimasinker

Demokratiet - den høye tilliten mellom folk og velferdssamfunnet, er ikke noe vi kan ta for gitt, men noe vi må bygge videre på og fortsette å kjempe for. Det er nå vi har mulighet og kapital i form av penger og kunnskap til å starte en gradvis omlegging fra en oljeøkonomi til et mangfoldig og fornybart næringsliv. Omstillingen er avgjørende for å oppnå varig velferd og verdiskaping innenfor naturens tålegrenser.

Miljøpartiet De Grønne er det partiet på Stortinget som har en plan for hvordan Norge kan mobilisere skaperkraft og engasjement til å gjennomføre et grønt skifte i alle deler av samfunnet. Hvis dagens regjering, med KrF, fortsatt skal være limt til Frp og med det styre på nåde av selvutnevnte klimafornektere, vil de være klimasinker og ikke til å stole på.

LES MER:

Kjell Ingolf Ropstad gjør opp status: «Ett år med KrF i regjering – var det verdt det?»

Slik kan Frp fortsette å skape bråk – på utsiden av Solbergs regjering

Ropstad etter Frp-exit: – Vi blir i regjeringa. Vi har fremdeles mye ugjort