Debatten om islam, ­muslimer og inn­vandrere har ­splittet vår regjering.
 ­Mange ­islamkritikere beskylder ­muslimer for å være ­rigide og dogmatiske, men er selv fanget i dogmatismens favn-
tak.