Eivind Bjørkgård Moe, Fungerende leder Rosa kompetanse skole

Elsa Skjong, Leder Rosa kompetanse justis

Synne Hall Arnøy, Avdelingsleder Rosa kompetanse

Ingvild Endestad, Leder FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

I disse dager behandler Stortinget flere representantforslag som omhandler LHBTI-personers liv. Ett forslag går på å styrke arbeidet med Rosa kompetanse i blant annet helsevesenet, skolen og politiet. Det har ført til kommentarer fra personer som ser ut til å ha liten kjennskap til vårt arbeid. Siden vi jobber med kompetanseheving, vil vi bidra med kunnskap om hva vi er og gjør.

Økt kunnskap

Rosa kompetanse tilbyr kurs om seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende praksis til mennesker som jobber med mennesker. Det gjør vi fordi vi vet at skeive kommer dårligere ut i helse- og levekårsundersøkelser enn majoritetsbefolkningen, og oftere opplever mobbing, hatefulle ytringer og diskriminering. Rosa kompetanse underviser derfor ansatte i helsevesen, barnevern, skole, barnehage, politi og arbeidsliv. Målet er at flest mulig skal kunne møte folk på en god og inkluderende måte, uavhengig av hvem folk er, hvem de forelsker seg i og hvordan familien deres ser ut. Vi ønsker å bidra til likeverdige tjenester og til at flest mulig mennesker skal kunne leve gode liv som seg selv.

LES OGSÅ: Skeivt Kristent nettverk: «Kjære Erna. Folk omtaler oss som skammelige og motbydelige»

En bedre arbeidshverdag

Vi mennesker kommer i alle former og fasonger. Det gjør at tjenesteytere må ha kunnskap om mangfold slik at alle møtes på en trygg og åpen måte, enten det er hos legen, politiet eller på skolen. Faglig trygghet gjør det lettere for profesjonsutøvere å gjøre jobben sin best mulig.

Rosa kompetanses kurs skal være relevante i folks arbeidshverdag. Derfor har vi styringsgrupper bestående av fagfolk med spisskompetanse på sine felt og samarbeid med mange profesjonsorganisasjoner, deriblant Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Tiltakene våre ledes av personer med bakgrunn fra de feltene vi underviser, eksempelvis ledes Rosa kompetanse skole av en pedagog og Rosa kompetanse justis av en jurist. Kursene vi holder er basert på helse- og levekårsundersøkelser og forskning, samt gjeldende lovverk og retningslinjer, eksempelvis læreplan for skolen, rammeplan for barnehagen og hatkrimbestemmelser for politiet.

Likeverd

Mennesker som jobber med mennesker skal møte alle på en likeverdig måte, uavhengig av private holdninger og meninger. Dette er man pliktig til gjennom lovverk, planverk og yrkesetiske retningslinjer. Uavhengig av hva man tenker om at to menn kan gifte seg eller at transpersoner eksisterer, så skal man som lege møte en homofil mann og en transperson likeverdig. Dessverre forteller mange av våre kursdeltakere at de ikke fikk kunnskap om seksuell orientering og kjønnsidentitet i sin utdanning. Det er kanskje noe av grunnen til at denne kunnskapen etterspørres av profesjonsutøvere og fagorganisasjoner, og at hele 98 prosent av dem vi underviser oppgir at kurset var nyttig.

Folks levde liv

Rosa kompetanse er en fagavdeling i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Selv om arbeidet vårt med kompetanseheving er atskilt fra mye av FRIs arbeid med politisk påvirkning, sosiale møteplasser og internasjonale spørsmål, sikrer organisasjonen oss en viktig nærhet til folks levde liv. For bak statistikken står menneskene. Der står Adam som i 10. klasse ble kalt «jævla homo» så ofte at han utviklet sosial angst og skolevegring. Der står Iva som ble kastet ut av fosterhjemmet sitt da fosterforeldrene fikk vite at hun var transperson. Der står Amina som ble slått ned fordi noen ikke likte at hun leide kjæresten sin på gata. Gjennom tilgang på erfaringer fra levde liv, lærer vi noe om hva det er viktig at ulike profesjonsutøvere har kunnskap om.

Som et tiltak i en ideell organisasjon leverer vi en tjeneste for å oppnå målsettinger for det offentlige. På samme måte som Kirkens bymisjon kan drifte et sykehjem og Alternativ til Vold kan kurse aktører i voldshåndtering.

LES MER: Loveleen Brenna: «Stereotype kjønnsroller er den største likestillingsutfordringen for barn i dag»

Bevissthet om minoriteter

Så hva betyr det at Rosa kompetanse snakker om kjønns- og seksualitetsmangfold? Skal ikke folk lenger få være heterofile menn og kvinner? Jo, selvsagt. Vi jobber for at alle mennesker skal kunne leve gode liv som seg selv, og de fleste av oss er heterofile menn og kvinner. Men mangfoldet iblant oss er gjerne større enn man er bevisst i en travel arbeidshverdag, og likeverdige tjenester krever bevissthet om minoritetstematikk. Ingen får det dårligere av at andre får det bedre. Man blir ikke homofil av å høre et eventyr om to prinser, eller transperson av å lære at transpersoner finnes.

Gjennom kunnskap om mangfold blant tjenesteytere, sikrer vi gode menneskemøter og inkluderende praksis. Målet må være at en skeiv tenåring skal kjenne seg like verdig i klasserommet som de andre. At barnet med to mødre også får sin familie speilet i barnehagehverdagen. At man som LHBTI-person møtes med kunnskap i helsevesenet. At politiet gjenkjenner hatkriminalitet når de står ovenfor en som er utsatt for det.

Det er helsefremmende å kunne leve i tråd med seg selv og bli møtt på en inkluderende måte. Uavhengig av hva man som tjenesteyter måtte tenke om mangfoldet blant oss, så finnes det, og alle har krav på likeverdige tjenester. Derfor trengs kunnskap om variasjon og mangfold. Det er dette Rosa kompetanse vil bidra med.

 

LES OGSÅ: Jeg er homofil og lever lykkelig med min kone