Sara Myhrer Elisabeth Meling, Emilie Eiken, Joachim Sørensen, Marit Liarbø, Tor Håkon Eiken, Kontaktpersoner i Skeivt Kristent Nettverk

Kjære Statsminister

Takk for innlegget i Vårt Land. Vi opplever at du bryr deg om oss, og at du vil ta hensyn til alle som ønsker å leve med en tro. Anekdoten du starter med om fisken som ikke er bevisst vannet fordi den lever i det, er svært beskrivende. Kristendommen er som vannet. Tro, lære, kunst og høytider er i Norge omgitt av kristen arv. Det er vi glade for, men det medfører også noen farer. Siden vi ikke er bevisst på hva som omgir oss godtar vi lett det som skader vår nabo. Holdninger vi ubevisst har arvet gir vi videre uten å tenke oss om. «Vi har alltid sparket denne lille gruppen, så vi fortsetter med det.»

Godtar å bli kalt motbydelige

I vår kristne arv legges det en syndsforståelse på skeive kristne som er så omfattende at den har blitt en del av vår eksistens. Hele vår identitet ses på som synd. Vår legning som noe som river ned samfunnets strukturer og er i strid med alt som er godt. Den sannheten er så dypt innprentet i oss at vi noen ganger godtar at folk omtaler oss som skammelige og motbydelige. Like selvsagt som at den kristne troen omgir hele det norske samfunnet, så er det selvsagt i noen miljøer at mennesker som ikke er heterofil er den kristne troens motstandere.

Vi har stor respekt for deg, og verdsetter høyt at du vil fremme trosfrihet i Norge. Vi setter også pris på at du sier klart ifra om at konverteringsterapien ikke kan aksepteres. Vi opplever likevel et behov for å gjøre deg oppmerksom på at omfanget av holdningen bak terapien er mye mer skadelig og mye mer utbredt enn hva det ser ut for at du er klar over.

Kjemper mot seg selv

Skeivt Kristent Nettverk (SKN) ble opprettet av en gruppe kristne som alle har bakgrunn fra ulike menigheter utenfor Den norske kirke. Noen av oss er heterofile, noen er bifile, noen er lesbiske eller homofile, og noen av oss er transkjønnede. De fleste av initiativtakerne har hatt lederansvar i forsamlingene vi har tilhørt. For oss alle er troen en sentral del av livet, og vi har et felles ønske om at alle skal få lov til å leve med sin tro.

Du skriver at trosfriheten er viktig å beskytte. Vi kan ikke være mer enig. Men vår erfaring er at noen av dem som nå vil skjule sine handlinger bak trosfrihet frarøver andre muligheten til å tro. Når vi skal ha nettverkssamlinger for SKN må vi ha anonym påmelding. Belastningen for SKN sine følgere blir for stor hvis påmeldingen ligger åpent i sosiale medier. Noen av oss ønsker ikke at venner og kjente skal vite at en er blant de motbydelige. At en har valgt den siden av samfunnet som vil rive ned den kristne arven. De vil ikke assosieres med utroskap, og de ønsker ikke at deres kjærlighet skal sidestilles med porno. For disse holdningene forurenser vannet som omgir mange av våre søsken. De har vokst opp med sterke holdninger mot seg selv, og har kjempet mot seg selv fra barne- og ungdomsskoleårene.

De ærlige lider mest

Med denne bakgrunnen søker naturligvis en del skeive kristne hjelp hos sine religiøse ledere. De søker samtale og forbønn for å slippe å være en del av den fryktede minoriteten. Vår erfaring er at de som har søkt hjelp, de som tidlig har vært ærlige om hvem de er, lider mest. De av oss som har holdt legning eller kjønnsidentitet skjult, har sluppet langt lettere unna. Ensomhet og depresjon gjennom ungdoms- og videregående skole er det mulig å legge bak seg. PTSD forårsaket av forbønn for å bli endret, og kamp mot urene ånder, ser ut for å henge fast hele livet. Konverteringsterapi må derfor bli forbudt!

Vi som har startet SKN tror ikke et lovforbud mot konverteringsterapi alene endrer hverdagen for en som ønsker å tro på Jesus, men som dessverre er skapt med «feil» legning eller kjønnsidentitet. Vi tror også forkynnelsen som skaper ønsket om terapi må endres. Heldigvis merker vi at denne endringen er på gang. Pastorer, lærere og menighetsmedlemmer i ulike sammenhenger tar kontakt med oss med oppmuntring til å fortsette arbeidet. De våger ikke å ta oppgjør med skadelig teologi selv, i frykt for Gud og mennesker, men de håper vi lykkes, og de håper vi ikke blir straffet av livets opphav for å stå opp for skeives rett til å bygge det hjemmet de ønsker.

LES MER: Karin Skoglund melder seg ut av KrF etter partiets nei til forbud mot homoterapi

Kristen makt bremser

Steinkorset på Kvitsøy som du nevner forkynner for SKN et håp om endring. Det har stått der i 1000 år, og vi vet at klassisk kristen tro fra vikingtiden ikke praktiseres i dag. Den kristne troen har endret seg hele tiden. Troen og bildet av Gud vil fortsette å endre seg. Vi tror at det kristne budskapet igjen kan bli relevant for det norske samfunnet når gruppetenking som utestenger minoriteter mister sin kraft.

Den kristne tanken om nestekjærlighet har ført til svært mange gode endringer. Likevel er det ofte kristen politisk makt som har bremset utviklingen. Det er vanskelig å se for seg et demokratisk Norge der likestillingen står sterkt uten Paulus sine ord. I et samfunn med allment akseptert kvinneundertrykkelse våget han å hevde at det ikke er forskjell på slaver eller frie, menn eller kvinner. Hans tanker har ført til mye positivt endring. Men det er heller ikke til å stikke under en stol at den kristne religionen har vært en motstander mot de samme tankene. Tidligere valgte kristne ledere å fokusere på noen andre av Paulus sine utsagn. Som at kvinner skal tie i forsamlingen. Heldigvis er det svært få som holder fast ved dette i 2019.

Erna, du kan påvirke

For oss i SKN ser det ut for at bibelens overordnede linjer er sterkere enn religionen. Vi stoler på at det er slik også når det gjelder holdningene mot skeive. Tanken om at alle mennesker har samme opphav vil seire! Konverteringsterapi vil ikke bare være ulovlig, den vil også bli overflødig. De skeive som vokser opp i dag vil bli bekreftet i stedet for fordømt, og da vil markedet for falsk terapi forsvinne. Samvittigheten i det norske folk vitner om at den undertrykkende praksisen må stanses, og da vil samvittigheten litt etter litt endre læresetninger.

Erna Solberg, du har mulighet til å påvirke lovverket og sørge for beskyttelse for en svært utsatt gruppe. SKN har mulighet til å jobbe med fornyelse av teologi og holdninger. Til sammen vil dette føre til gode endringer. Håper du vil gjøre din del, vi skal strekke oss langt for å fortelle så mange som mulig at de ikke trenger å velge mellom seg selv og troen.

Les mer om konverteringsterapi:

Ropstad fikk gjennomgå for KrFs nei til forbud mot homoterapi

Therese Utgård i Åpen folkekirke: «Konverteringsterapi, sjelesorg, homoterapi, medvandring – same kva ein kallar det, er det uetisk»

KrF: «Et forbud mot konverteringsterapi løser ingenting»