Ingrid Vad Nilsen

Direktør i Kirkerådet

Fagforbundet ved Mette Nord og May-Britt Sundal har et innlegg på trykk i Vårt Land 9. desember med tittelen «Den norske kirke lider av inngrodd hegemoni».

Begrunnelsen for deres overskrift er todelt: At fokuset på de vigslede stillingene på nettsida «Jobb i kirken» og manglende representasjon i hovedutvalget som nå utreder forslag til ny kirkelig organisering kan gi inntrykk av et A- og B-lag blant kirkens ansatte.

Dårlig kommunikasjon

Nord og Sundal understreker at de ser behovet for å fokusere på de vigslede stillingene, og at det må jobbes målrettet for å øke rekrutteringen. Kirkerådets rekrutteringsprosjekt har hatt et mandat til å jobbe med rekruttering til de stillingene som i dag har størst rekrutteringsutfordringer og lengst utdanning. Det var et logisk sted å begynne en satsing.

Dette handler ikke om A- og B-lag blant de ansatte i kirken. Alle ansatte gjør en viktig jobb for helheten. Vi trenger flere søkere til alle stillinger i kirken og vi trenger at alle ansatte bidrar til å gi positiv oppmerksomhet til kirken som arbeidsplass. Det håper jeg Fagforbundet også vil bidra til.

Så må vi bare erkjenne at vår kommunikasjon med Fagforbundet ikke har fungert godt. Det vil vi gjerne bidra til å forbedre gjennom en dialog i fortsettelsen.

LES OGSÅ: Prestekrisen i Norge: Nesten halvparten av landets teologer er ikke prester

Bred involvering

Prosjektet om kirkelig organisering er et utredningsoppdrag fra Kirkerådet. Hovedutvalget er sammensatt av personer med ulik kompetanse og ståsted i kirkelandskapet. De to som har tillitsverv i fagforeninger på KA-sektoren, bidrar ut fra sin kompetanse, og er ikke valgt for å representere sine respektive fagforeninger.

Kirkerådet har likevel ønsket at det skal være en bred involvering i prosjektet. Derfor holdes det allerede nå før jul et informasjonsmøte med alle fagforeningene. Det er etablert en nettside (kirken.no/kirkeligorganisering) der informasjon om prosjektet legges ut fortløpende. Neste år vil det bli ulike treffpunkt for å sikre både informasjon om og mulighet for å komme med innspill til det som skjer.

De vanlige reglene om medbestemmelse inntrer når en politisk beslutning om endret organisering eventuelt blir tatt - etter at utredningen er levert og behandlet. Så langt er vi ikke kommet ennå, men når vi kommer dit, vil selvfølgelig alle spilleregler bli fulgt. Vi ser fram til både gode innspill og engasjement i prosessen som ligger foran oss.

LES OGSÅ: Tidligere Vårt Land-redaktør med tips til kirkens ledere: Lær av mediebransjen