Den muslimske ungdomsorganisasjonen Ung Muslim leier leirstedet i Vestby, som eies av Oslo KFUM. Her skal 115 ungdommer ha fordrag og workshops med «Oppførsel og brorskap» som hovedtema. Det blir volleyball, fotball, svømming og natursti – og fem ganger om dagen bøyer de knær og vender seg til Mekka. Leiren blir omtalt som «Årets attraksjon» for mange unge muslimske ungdommer på Ung Muslims hjemmeside.