Tro & Kirke

Henrettelsen skjedde etter at den romerske prokuratoren Pontius Pilatus hadde avsagt dom i en straffesak som var reist av Det høye råd. Anklagen gikk ut på at mannen bespottet Gud, og satte seg selv over de jødiske myndighetene. Mannen ble funnet skyldig, og korsfestet samme dag.


I en reportasjeserie gjennom høytiden følger Vårt Land påskens dramatiske hendelser, slik vi ville gjort det om vi var der da det hendte for snart 2000 år siden.


«Profet»

Dommen falt i r­ekordfart. Mannen ble fengslet natt til fredag, og først brakt inn for øverstepresten Kaifas. Etter at han hadde etterforsket saken, avgjorde Det høye råd å oversende saken til den romerske landshøvdingen. Etter å ha vurdert bevisførselen, og gjennomført nytt avhør, bestemte landshøvding Pilatus at mannen skulle straffes med døden.

  Sanhedrin

  • I Jerusalem har den jødiske befolkningen en viss grad av indre selvstyre Sanhedrin, Det høye råd, er en kultisk domstol bestående av jødiske ledere
  • Domstolen kan vurdere om handlinger er i strid med Moselovene. Sakene må dernest oversendes den romerske ledelsen som er eneste instans med myndighet til å effektuere dommer.

Les også: – Jesus korsfestet med hendende over hodet

Allerede abonnent?
Logg inn

Prøv oss gratis i tre uker

Fyll ut med norsk mobilnummer og en e-postadresse.

Når du klikker «bestill» må du opprette en bruker som du benytter for å logge inn på ulike enheter. Dersom vi ser at du har en bruker med samme mobilnummer registrert bruker vi denne. Abonnementet stopper automatisk etter tre uker.