Hovedpastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, Erik Andreassen inviterte torsdag kveld til panelsamtale med Rolf Kjøde (generalsekretær i Normisjon), Andreas Hegertun (pastor i Filadelfia, Oslo), Øystein Lund (dr. theol./MF) og Marit Landrø (terapeut A-hus, bakgrunn som sjelesørger, pastor, misjonær og institusjonsprest).