Antallet anmeldelser av familievold har økt markant de siste fem årene. I fjor ble 60 prosent av anmeldelsene henlagt, skriver VG.