Den barmhjertige samaritan. Få om noen av Bibelens lignelser glir så ubesværet inn i avisspråket som denne. Bare i fjor var den referert 119 ganger i norske aviser,­ en oppgang fra årene i forveien. I år ligger antallet­ an til å bli enda høyere, mye på grunn av den ­pågående flyktningstrømmen.