Det er fred i Romerriket. Det ble klart da keiser Augustus i en høytidelig seremoni lukket porten til Janustemplet.