I 2007 snakket Pro Sentret med 322 norske brukere – kvinner og menn med prostitusjonserfaring. 
Siden den gang har tallet jevnt gått nedover. I 2014 var bare 105 av brukerne norske.